„Věřím, že půjde o důstojnou a nadčasovou připomínku této výrazné osobnosti, která se velmi zasloužila o všestranný rozvoj našeho města,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Památník za 1,7 milionu korun by měl být dokončen nejpozději na podzim příštího roku.

Památník bude umístěn na kruhové ploše před arcibiskupským zámkem a arcibiskupským gymnáziem, tedy na rohu ulice Pilařovy a na okraji Sněmovního náměstí.

„Náklady nebude platit samotné město. Již nyní projevili zájem podílet se na tomto záměru někteří sponzoři či Klub UNESCO Kroměříž,“ poznamenal Němec.

Vernisáž výstavy o biskupu Karlovi z Lichtensteinu-Castelcornu na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.
Bez biskupa Karla by Kroměříž vypadala zcela jinak

Mecenáš umění a barokní stavitel

Karel z Lichtensteinu – Castelcorna (1624–1695) byl olomouckým biskupem v letech 1664 až 1695. Krátce zastával také funkci zemského hejtmana na Moravě (1666–1667).

Ve druhé polovině 17. století patřil k předním osobnostem rekatolizace na Moravě. Proslul jako sběratel a mecenáš umění, podílel se výrazně na uměleckém a stavebním pozvednutí Moravy poznamenané třicetiletou válkou

Jako vzdělaný duchovní s širokým rozhledem a kulturními zájmy inicioval přestavbu řady objektů rezidenční sítě olomoucké diecéze v čele s palácem v Olomouci a kroměřížským zámkem a zahradami.

Hraný hodinový dokument Barokní velmož Lichtenstein – Castelcorno o olomouckém biskupovi natáčí prostějovské  studio  VIDEO THEO v koprodukci s Českou televizí. Hlavní roli ztvárnil Jaroslav Plesl
Herec Plesl točí v Kroměříži. Film o biskupovi, který dal městu lesk a krásu

Zámek zničený za třicetileté války byl znovu vybudován v podstatě jako novostavba. Barokní symetrickou úpravu dostala v té době Podzámecká zahrada, za biskupa Karla z Lichtensteinu Castelcorna byla zřízena Květná zahrada.

Nedílnou součástí jeho aktivit bylo i cílevědomé rozšiřování uměleckých sbírek. Největší akvizici podnikl v roce 1673, kdy v dražbě zakoupil sbírku obrazů včetně Tizianova obrazu Apollo a Marsyas, který patří k nejcennějším uměleckým dílům na území České republiky. V Kroměříži kromě galerie vybudoval i reprezentativní zámeckou knihovnu. 

Kontroverzní stranou episkopátu Karla z Lichtensteinu – Castelcorna jsou v té době probíhající čarodějnické procesy na Šumpersku. Jeho role v nich sice není zcela jasná, ačkoliv nebyl jejich iniciátorem, souhlasil mimo jiné s vydáním šumperského děkana Lautnera do rukou světské justice, která jej poslala na smrt na hranici. 

(dmp, tz)