„Díky němu byla posílena sociální práce na dva roky,“ poukazuje terénní sociální pracovnice holešovské radnice Klára Pospíšilíková.

Do činnosti sociálních pracovnic patří především aktivní vyhledávání klientů, kteří potřebují jejich pomoc.

Zjišťují jejich aktuální životní situaci a nabízejí jim spolupráci.

Samozřejmě reagují i na podněty jiných institucí, například úřadu práce, městské policie, sociálních služeb a dalších.

S klienty pracují především v jejich přirozeném prostředí, kde jim poskytují například poradenství týkající se dávek vyplácených úřadem práce, nabízejí podporu při hledání vhodného ubytování, pomoc při sestavení životopisu a následném hledání vhodného zaměstnání nebo radí v rámci dluhové problematiky.

Spolupracují také při sepsání žádosti o rozvod, návrhu na úpravu rodičovské zodpovědnosti i zvýšení výživného.

„Mezi nejčetnější problémy na Holešovsku patří řešení bytové a finanční situace. Holešov se také potýká s velkým množstvím osob závislých na alkoholu a jiných drogách,“ říká sociální pracovnice.

Setkávají se však i s klienty, kteří jsou ovlivněni celou řadou dalších sociálně nežádoucích jevů.