„Výsledek byl překvapující. Nedostatky byly zjištěny pouze ve třech případech. Jednalo se přitom o drobné záležitosti, vesměs administrativního charakteru, které neohrožují bezpečnost cestujících ani silničního provozu,“ přiblížila výsledky kontroly Zdenka Daňhelová z odboru dopravy kroměřížské radnice.

U řidičů nebyl naštěstí zjištěny ani alkohol či jiné návykové látky.