Kromě toho, že se všichni přítomní mohli seznámit s interiérem školy a s prostorami, ve kterých se koná výuka, je pedagogové seznámili i s tím, jak budou vypadat přijímací pohovory v příštím školním roce.

Návštěvníci se dozvěděli rovněž o projektu nazvaném Policie pro všechny, který je určený pro členy národnostních menšin a který jim zaručuje přístup ke vzdělání.

Hosté při prezentaci využili možnosti klást otázky zástupcům školy, kteří jim ochotně odpovídali. K nejčastějším dotazům patřil možný nástup k Policii České republiky.

Ředitel školy zhodnotil akci velmi pozitivně. „Rodiče uchazečů o studium se starají o budoucnost svých dětí při hledání zaměstnání. Je pro nás potěšující, že policejní práci hodnotí velmi kladně,“ pochvaloval si ředitel Jiří Veselý.