Věc, která není ve světě sice nejžhavější novinkou, se mezi městy na Kroměřížsku objeví vůbec poprvé.

První místo s podzemními kontejnery se bude nacházet v oblasti náměstí Sv. Anny, kde vznikne při letos probíhající rekonstrukci prostranství.

Přesné datum uvedení do provozu zatím není známo.

Holešov má v plánu pokračovat na třech dalších místech. Se zamýšlenou novinkou jsou ale spojeny několikamilionové výdaje.

Úspora spočívá ve velkém objemu kontejneru

Místostarosta Holešova Pavel Karhan však upozorňuje, že počáteční náklady se časem vrátí a naopak povedou k úspoře.

„Cílem každého města je snižovat náklady na úklid města, na svoz a likvidaci odpadu,“ uklidňuje občany Karhan.

„Zřízení podzemních kontejnerů je zcela běžné. Nejenom že nahrazují ony ošklivé plastové, ale hlavně jsou daleko objemnější, což bude právě ona následná peněžní úspora,“ vyzdvihuje přednosti investičního záměru.

Pravda však je, že pouhé zřízení jednoho místa vyjde na asi 800 tisíc korun. Nemluvě o tom, že holešovské technické služby nedisponují potřebnou technikou.

I zde proto bude muset Holešov sáhnout do městské kasy a vytáhnout nikoliv sta tisíce, ale rovnou miliony.

„Jedná se o běžné svozové auto, které je odlišné pouze tím, že má rameno na vyzvednutí kontejneru ze země,“ objasňuje místostarosta, který zároveň dodává, že pro snížení výdajů použije Holešov stávající automobil jeho podvozek a pouze na něj nainstaluje rameno.

„Navíc auto nebude využito pouze pro tato čtyři místa, ale obecně pro svoz odpadu ze všech popelnic,“ říká Pavel Karhan. Navíc by mohla Holešovu ulevit dotace, o kterou již město zažádalo.

„Samozřejmě bychom toto vše neabsolvovali, neinvestovali tolik peněz, kdybychom chtěli zůstat jen u čtyřech míst. Budou následovat místa, kde je málo prostoru, protože se vedle sebe nachází několik popelnic. Jednoduše řečeno, chceme se touto cestou dále ubírat,“ ujišťuje Pavel Karhan.

Kroměříž hledá vhodná místa

Po trendu podzemních kontejnerů se poohlížel také místostarosta Kroměříže Karel Holík. Svou myšlenku o jejich umístění ve městě sdílel taktéž na sociální síti.

„Momentálně máme na území města 1476 tříděných stanovišť. V současné době se zpracovává investiční záměr, podle kterého nám budou nabídnuta vhodná místa pro podzemní kontejnery,“ napsal Holík v polovině března. Ve svém příspěvku zmínil také jejich estetičnost a výhodu pětinásobného objemu odpadu.

„Místo pěti nadzemních kontejnerů zabereme místo pouze jednoho a tím můžeme zvýšit třeba počet parkovacích míst na sídlištích. No a také můžeme přidat další surovinu k třídění, třeba plech,“ uvedl ještě místostarosta Karel Holík. Kdy Kroměříž k samotné realizaci přistoupí, není známo.