„Nastává ale pomalu čas, kdy se začnou po cestách v zahradě batolit různá káčátka, kuřátka a podobně. U drobné hospodářské zvířeny totiž pestrost párů máme," prozradil kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad Martin Krmča.

Při procházce, ke které současné první jarní dny doslova vybízejí, už je možné spatřit také volně se pohybující pávy, kterých je v zahradě celkem sedmnáct.

Pokud v tuto dobu návštěvníci do Podzámecké zahrady vyrazí, určitě si také všimnou, že pokračují stavební práce okolo čínského pavilonku.

„Jedná se o relativně drobný, ale restaurátorsky dost náročný objekt. Dříve než se totiž do pavilonku pustíme, musí se zpevnit ostrov, na kterém stojí, aby ta práce nebyla marná," vysvětlil kastelán.

I když se jedná o záležitost, která může návštěvníky trochu rušit, nemusejí se prý bát, do hlavní sezony by totiž podle něj mělo být určitě hotovo.

Po zpevnění ostrůvku se začne také napouštět Divoký rybník a ostatní toky v okolí.

„To je věc, kterou museli v loňském roce návštěvníci postrádat, vodní plochy byly totiž záměrně nenapuštěné. Režim je potřeba nechat jednou za čas rok suchý, aby se obnovila zásoba živin pro ryby a další živočichy," uzavřel Martin Krčma.