„Přímo z regionu se minisčítání zúčastnila více než pětistovka děti ze sedmi škol,“ zhodnotila účast Eva Kortanová z Českého statistického ú­řadu.

Celé Minisčítání podle ní vzniklo jako pomůcka k výuce. „Využití výsledků je tudíž především na školách a učitelích. Český statistický úřad vytvořil Minisčítání jako nástroj, pomocí kterého se děti naučí lépe pracovat se statistikou,“ vysvětlila účel projektu Kortanová.

Výsledky jsou prý ovšem zajímavé a využitelné nejen ve školách. Mohou poskytnout jedinečný pohled na svět dnešních dětí i rodičům nebo organizátorům volného času.„V celkových výsledcích nás překvapilo, že v otázce, zda by si děti přál mít počítač s internetem, mobil, MP3 přehrávač či televizi, na celé čáře televize propadla,“ zdůraznila Kortanová.Naopak vítězem se u dětí i na Kroměřížsku ve více než polovině odpovědí stal počítač s internetem.

Co se týče dalších výsledků, děti tvrdí, že jako zvláštní schopnost by chtěly umět číst myšlenky, zastavit čas, nebo být neviditelné.Také u nich zvítězila odpověď, že chtějí být zdravé a bohaté. „To mě poněkud překvapilo,“ kroutí hlavou třeba Hana Minaříková z kvasické základní školy, s níž tamní děti dotazník vyplňovaly.Doplnila, že velmi dobré hodnocení dvojkou dostaly jejich kuchařky. Výsledky minisčítání škola použije v hodinách statistiky a prý i ve fyzice.

Tyto předměty však podle dalších výsledků školáci moc rádi nemají. Na úplně prvním místě v neoblíbenosti se ovšem umístil český jazyk.„Překvapuje mě zjevný paradox mezi tím, že děti nemají rádi fyziku, a přáním cestovat během školního výletu časem nebo letět do vesmíru,“ usoudil Jiří Cihlář ze 3. základní školy v Holešově.

Tento poznatek by prý mohl sloužit jako motivační prvek pro výuku fyziky. Závěry z projektu prý ale škola využije napříkad také při vysvětlování procent v matematice.Některé odpovědi se ale musí brát s menší nadsázkou. Čtvrtina dětí odpověděla, že chodí ve všední den spát v deset hodin večer, dalších deset však tvrdilo, že běžně zaléhají o půlnoci. Sedm prý dokonce ponocuje až do jedné hodiny v noci.