„Chceme všechny seznámit s tím, jak mohou případně postiženému bez ostychu pomoci: vysvětlujeme, jak je neurazit a vyrovnat se s tím, když takový člověk pomoc třeba i odmítne," objasňuje kurátorka výstavy Silvie Pitruzzellová.

Návštěvníci se mohou setkat s třemi základními postiženími: nevidomými, neslyšícími a tělesně postiženými.

„Nabízíme vyzkoušet si například pohyb vozíku na nájezdní plošině či tunel plný různých překážek, ve kterém musejí lidé poznávat, o jaké předměty například jde," dodává kurátorka.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ