„Stavba cyklostezky by se rovnala našemu ročnímu rozpočtu. A to si nemůžeme dovolit,“ dodává Procházková.

A proč se nedaří obci uspět v dotačních programech? Například proto, že zamýšlený úsek je příliš krátký a nenavazuje na další cyklostezku či proto, že nebude sloužit jako cesta, po které by se lidé na kole či pěšky dostali do zaměstnání. Naděje Počenicím svitla v podobě dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Uvědomujeme si, že cyklostezka je opravdu potřeba a je jednou z našich největších priorit. Doufejme, že se nám ji podaří zrealizovat, ať už s dotací nebo bez ní,“ řekla starostka.

„Na začátku byla chyba, že při projektování byla komunikace označena jako cyklostezka. Kdyby se tehdy připravil projekt na chodník, už dávno po něm chodíme,“ myslí si Procházková. Možnost překvalifikovat původní záměr na chodník se již několikrát řešil také na zastupitelstvu.

„Ono to není tak jednoduché, jak se zdá. Projekt je přichystán na cyklostezku, v územním plánu je uvedena cyklostezka. Vše by se muselo dělat znovu. A stálo by to další peníze,“ vysvětluje Procházková.

Další varianta? Úvěr

Pokud neklapne ani dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, uvažuje starostka o možnosti financovat realizaci úvěrem.

„Když ji nezískáme, požádáme o úvěr. V roce 2021 totiž splatíme dlouhodobou půjčku, kterou jsme si vzali na křižovatky a chodníky v Počenicích. Tím pádem bychom mohli mít u banky lepší pozici při žádosti o dlouhodobý úvěr,“ nastínila starostka Pavlína Procházková. Investiční akce by měla vyjít na 10 milionů korun.

„Žádné jiné propojení mezi obcemi, kromě silnice, neexistuje. Přitom obě části fungují společně. V Počenicích máme školu. Naopak v Tetěticích školku. Navzájem se navštěvují. Úzce spolu spolupracují. Jít po hlavní cestě není bezpečné. Většinou se snaží jít přes pole, ale při špatném počasí pak děti rodiče nepoznají. Cyklostezka či chodník by jim cestu usnadnil,“ vysvětluje Procházková.

Podobné je to i v jiných případech. Svatostánek či kulturní dům se nachází v Počenicích. Lidé z Počenic tak na mši či za zábavou musí buď pěšky po hlavní cestě či hromadnou dopravu. „Když jdete za kulturou, nemůžete si ani připít, protože s alkoholem v krvi nemůžete za volant,“ poznamenala starostka.

„Co si budeme povídat, ten provoz je dnes někde jinde než třeba před 30 lety. Ten chodník už tam měl dávno být,“ míní Pavlína Procházková.