Nově si připlatí lidé třeba v Kroměříži, kde znovuzavedení poplatku schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Město tam poplatek zavádí po dvouleté pauze, kdy se s ohledem na epidemii koronaviru poplatek nevybíral.

„Epidemie je snad již minulostí, cestovní ruch opět ožil, a tak důvody pro osvobození od poplatku pominuly. Pro město půjde o významný příjem, který můžeme obratem investovat do podpory cestovního ruchu,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Sazba poplatku činí 20 korun za osobu a den.

„Zákon stanovuje maximální sazbu 50 korun, jsme tedy pod polovinou této hranice. V závislosti na situaci v oblasti cestovního ruchu by příjem města mohl při sazbě 20 korun dosahovat až zhruba k částce 1,3 milionu korun. A to už jsou prostředky, které nám v rozvoji cestovního ruchu v Kroměříži mohou významně pomoci. Navíc tyto peníze do města přinesou turisté, nezatěžujeme poplatkem obyvatele Kroměříže,“ doplnil kroměřížský radní Jiří Kašík, který má oblast cestovního ruchu na starost.

Na padesát korun za osobu na den se od ledna zvýší poplatek pro turisty v Luhačovicích. Doposud tam lidé platili 35 korun. Důvodem je podle radnice neustále se zvyšující cena za energie a rostoucí náklady na udržení zeleně a výsadby v lázeňském městě. I přesto, že Luhačovice zvyšování poplatku dlouho odolávaly, nyní je k tomu město donuceno.

„Poplatek města slouží především k tomu, abychom udržovali lázeňské prostředí stejně krásné jako doposud. Luhačovice jsou oblíbené nejen díky zeleni, o kterou je dobře pečováno, ale i díky kulturnímu dění, které je pro nás rovněž důležité. Tento trend chceme rozhodně zachovat a návštěvníky nezklamat,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Padesátikorunu zaplatí i turisté v Rožnově pod Radhoštěm.

„Aktuální výše poplatku z pobytu turisty je na maximální zákonné výši 50 korun za přenocování první tři dny. Následující dny je sazba 50 procent,“ uvedla mluvčí radnice Petra Graclíková s tím, že město aktuálně v tomto ohledu neplánuje žádné změny. Obdobně je tomu i na druhé straně Zlínského kraje.

„V Uherském Hradišti je poplatek 20 korun a město neplánuje jeho zvyšování,“ sdělil mluvčí tamní radnice Jan Pášma.

Co je poplatek z pobytu?

Místní poplatek z pobytu byl poprvé zaveden na rok 2020, kdy zákon zrušil tehdejší poplatek z ubytovací kapacity a nahradil ho právě poplatkem z pobytu. Platí ho každý člověk, který nemá v obci, kde pobývá, nahlášené trvalé bydliště, nebo zde nemají pobyt ohlášen jako například ve městě žijící cizinci.

Zpoplatněn je úplatný pobyt u jednoho poskytovatele pobytu trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, tedy od turisty či návštěvníka města.