„V obou případech již městská rada vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. Obě trasy jsou z našeho pohledu velmi významné a jejich vybudování zlepší možnosti trávení volného času ve městě,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Záměr nazvaný Stezka pro pěší i cyklisty a možnost parkování v lokalitě Hrubý rybník – Bágrák v Kroměříži zahrnuje vybudování chodníku v ulici U Rejdiště podél restaurace Stará střelnice směrem k železniční zastávce.

„Součástí akce bude vybudování mlatových chodníků, zpevnění parkovacích ploch v lokalitě Biocentra Hráza a také řešení zabezpečení železničního přejezdu, což se projevuje také v odhadovaných nákladech na realizaci, které činí cca 12 milionů korun,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček. Náklady na zpracování projektu jsou odhadovány asi na 600 tisíc korun.

Kroměřížské kino Nadsklepí nabídne v lednu záznam představení Kouzelná flétna z Metropolitní opery.
Kroměřížské kino Nadsklepí nabídne záznam opery Kouzelná flétna

Stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky by měla navazovat na páteřní cyklostezku z Kvasic do Kroměříže. Je navržena na pozemcích města a Povodí Moravy.

„Cyklostezka je v souladu s Plánem udržitelné mobility města Kroměříže a s Koncepcí rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje. Na její realizaci tak město bude moci žádat o dotaci z evropských fondů, konkrétně z IROP. Předpokládané investiční náklady jsou cca 30 milionů korun,“ dodal Pecháček.

Náklady na zpracování projektu činí odhadem asi 1,2 milionu korun.

Radnice plánuje rozvoj cyklistické infrastruktury dlouhodobě. Momentálně pracuje také na projektové dokumentaci na cyklostezky Kroměříž – Postoupky a Kotojedy – Vážany.