„Občané se na tuto akci připravují dlouhodobě a věřím, že to jednou ocení,“ říká o budované ČOV starosta Antonín Říkovský. Dělníci už na konci dubna začali s výkopovými pracemi, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Konkrétně 7. září 2022. Přesně 500 dní od začátku stavby.

Bankovní úvěr na 20 let

Pro Rataje bude vybudování ČOV, samostatné kanalizační stoky dlouhé sedm kilometrů a přípojek v necelé délce dva kilometry obrovskou investicí. Dotace sice činí zhruba 47 milionů korun, ale jedná se jen o 63 procent celkových výdajů. Ty se vyšplhají až do výše 88 milionů korun s DPH Obec, jejíž roční rozpočet se pohybuje kolem 13 milionů korun, si proto na výstavbu musela vzít úvěr u banky.

„Úvěr ve výši 20 milionů korun je na deset let. Podle střednědobých výhledů obec má na to, aby úvěr splatila, aniž by byly utlumeny jiné investice,“ míní starosta Říkovský.

Zájem o ČOV bude, věří starosta

„Je to akce, která prospěje také výrazně životnímu prostředí. Tři vodoteče, které v obci máme, už nebudou zapáchat a nepoteče tam voda, která poškozuje životní prostředí,“ vyzdvihuje Říkovský jeden z přínosů, které bude ČOV pro obec mít. Starosta je toho názoru, že se k ČOV připojí minimálně 90 procent všech staveb s přiděleným číslem popisným.

„V obci žije 1154 obyvatel. Máme 400 čísel popisných. Každá nemovitost bude mít možnost se napojit. Ať už tak učiní hned nebo až za půl roku,“ uvádí Říkovský. Na spuštění čističky do provozu je však třeba, aby se připojilo minimálně 50 až 60 procent všech domů. „O to strach nemám. Občané se na to připravují už roky,“ je přesvědčen Říkovský a dodává, že obec se snaží všem vyjít maximálně vstříc.

„Nechali jsme udělat projektovou dokumentaci kanalizační přípojky pro každou nemovitost včetně stavebního řízení . To vlastníkům nemovitostí lidem usnadní práci. Zároveň jsme připraveni poskytnout na vybudování přípojky půjčku až 20 tisíc korun,“ uvádí starosta. Obec na půjčky pro občany vyčlenila jeden milion korun z fondu rozvoje bydlení.

Nové chodníky

Čistírna se staví pro obce Rataje a místní části Popovice a Sobělice. Stát bude v poslední zmíněné. Kvůli budování kanalizační stoky dojde k opravě některých chodníků. Nejen nový chodník, ale také silnice vznikne nezávisle na ČOV v ulici Šelešovská.

„Na novou komunikaci zde občané dlouho čekají. Projekt je vypracován. Stavební povolení vydáno na stavbu chodníku. Na povolení týkající se komunikace se pracuje,“ přiznává starosta Antonín Říkovský.

Na programu je jednání s ředitelstvím silnic ZK.

„Na nové silnici se bude zřejmě podílet i vlastník pozemku (kraj, pozn. redakce) a správce, tedy Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ dodal Říkovský.