Experti mají poměrně jednoznačnou odpověď: ano, může. Otázkou pak zůstává, jak dalece by dopadla i na kroměřížský region.

„K výpadkům dodávek plynu na přelomu roku docházelo i v minulosti. Zatím nikdy však netrvaly dva týdny, tak jako letos,“ poznamenal mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský.

Podle něj se situaci v lednu podařilo zvládnout díky připravenosti tuzemských plynárenských společností. Možnost, že se krizový stav bude opakovat, považuje ale ministerstvo za velmi reálnou.

„V pondělí se jí zabývala i vláda. Jedním z konkrétních opatření, které může stát realizovat v krátké době, je například zefektivnění vyhlašování stavu nouze. Jde o to, aby Energetický regulační úřad měl co nejaktuálnější údaje o spotřebě a mohl tak přesněji stanovit, kdy má být stav nouze vyhlášen. Teprve na něj totiž navazuje omezení dodávek pro odběratele,“ vysvětlil Bartovský.

Dalším krokem, který ministerstvo chystá je cvičení připravenosti státní správy a plynárenských firem na případnou plynovou krizi. To má prověřit hlavně komunikační kanály.

Nadále ovšem každopádně platí, že v prvé řadě by stát dodávky plynu omezil velkým odběratelům.

„My jsme na plynovou krizi připraveni téměř stoprocentně. Již před třinácti lety jsme přebudovali celý energetický systém a topíme odpadem z výroby,“ tvrdí například člen vedení společnosti Koryna Koryčany Lubomír Jančík.

Plyn tak firma potřebuje pouze pro svou kuchyni a také pro případ, že uhodí tuhé mrazy, či odpadu nebude dostatek.

„Jde však jen o zlomek toho, co jsme odebírali dříve,“ potvrdil Jančík.

Teprve po omezení velkých výrobních podniků by následovali menší odběratelé, až jako úplně poslední by byly omezovány domácnosti, zdravotnická zařízení, či školy.

„Možnost, že nebudeme dodávat teplo do bytů je tím nejčernějším scénářem, věřme, že nenastane. Žádná preventivní opatření v podstatě činit ani nemůžeme,“ míní třeba Zdeněk Chudárek, ředitel společnosti Tepelné hospodářství, která dodává teplo do zhruba dvou tisícovek domácností v Holešově.

Také starosta Holešova, Zdeněk Janalík doufá, že případná krize nedojde tak daleko, aby omezila například školy.

„Situaci by nutně musela řešit vláda, nikoliv regiony. Město by však muselo reagovat jako zřizovatel třeba školských zařízení. Pravděpodobně by to znamenalo omezení jejich provozu,“ nastínil starosta.

Vláda v pondělí projednala i dlouhodobá opatření. „Jde především o zajištění plynu z různých zdrojů a také vybudování dalších podzemní zásobníků. Ty by měly v roce 2015 pokrýt až čtyřicet procent roční spotřeby plynu v zemi,“ uzavřel mluvčí ministerstva průmyslu.