Většina, asi 241 milionů, připutovala z evropských fondů, ministerstvo zemědělství pak dodalo dalších víc než 25 milionů korun.

„Dotace může společnost čerpat jen díky tomu, že je ovládána městy a obcemi,“ připomněl při zveřejnění bilance starosta Kroměříže Jaroslav Němec, který je z titulu funkce také místopředsedou představenstva VaK.

S pomocí dotací společnost opravila například čistírny odpadních vod v Hulíně a Chropyni nebo úpravnu vody v Kroměříži. Loni také VaK dokončil přivaděč surové vody z prameniště v Hulíně na úpravnu vody v Kroměříži za bezmála 70 milionů korun, menší částky byly proinvestovány v desítkách menších akcí na opravy vodovodu, kanalizace nebo čistíren odpadních vod.

„Zatím poslední přiznaná dotace z evropských fondů je na stavbu kanalizace a čističky v Počenicích – Tetěticích, ta činí asi 28,5 milionu korun,“ dodal předseda představenstva a ředitel VaK Ladislav Lejsal.

Společnost chce s pomocí dotací stavět také v Hlinsku pod Hostýnem a Střílkách, v plánu je také obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a připravuje se i stavba čerpací stanice na odkanalizování v Prusinovicích a kanalizace i čističky v Podhradní Lhotě a Pačlavicích. (hed)

DVANÁCTÝ BAZÁREK. Výtěžek akce je určen na podporu UNICEF a  bude věnován dětem postiženým válkou.
Nákupem oblečení lidé v Kroměříži přispěli na dobrou věc