„Předpokládané celkové náklady první etapy obnovy dosáhnou 42 milionů korun. Hlavním investorem bude Zlínský kraj. Vycházíme ze studie na obnovu Pionýrské louky, kterou nechalo zpracovat město Kroměříž. To se také bude na celé akci finančně podílet. Do jaké míry, to určí další naše společná jednání,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

V areálu Pionýrské louky kraj počítá s demolicí několika objektů a ploch, které už jsou v nevyhovujícím stavu.

Ilustrační foto.
Známe TOP 5 základek Kroměřížska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

„Následně tu vybudujeme nové hřiště na hokejbal, multifunkční hřiště na volejbal a nohejbal, případně i badminton. Vyroste zde také nová budova zázemí, jejíž součástí bude i malé občerstvení a veřejné bezbariérové toalety. Provedou se i nezbytné úpravy inženýrských sítí a sadové úpravy,“ informovala radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

„V průběhu letošního roku by měla být zpracována projektová dokumentace na sportoviště. Samotné stavební práce pak plánujeme na příští rok,“ doplnil Zbyněk Fojtíček, radní Zlínského kraje pro investice.

Celý areál Pionýrské louky je prohlášen za kulturní památku, která je součástí památky UNESCO.