Nachází se na rohu ulic Jánské a Pilařovy a jednalo se o osmý piaristický ústav v Čechách a na Moravě.

Budova nese ve štítu kamennou kartuš se znakem biskupa Lichtenštejna a další s latinským nápisem, který v českém překladu zní: Odtud nechť duchaplné dílo všude svou pověstí mluví.

Na gymnáziu byla vyučovacím jazykem latina a později i němčina. Po dvě století byla tato škola střediskem vzdělanosti střední Moravy.

Působila zde řada vynikajících profesorů, například významný hostorik osmnáctého století Adolf Pilař, který spolu s Františkem Moravcem napsal trojdílné dějiny Moravy. Také zde působil učenec a buditel Gelasius Dobner, přírodovědec František Xaver Veselý nebo Ondřej Rettig, syn Magdaleny Dobromily Rettigové.

Nejvyšší podlaží budovy bylo postaveno v roce 1851. Dům přešel v roce 1879 do majetku města a stal se sídlem německého gymnázia.

V roce 1882 bylo ale v Kroměříži založeno konkurenční gymnázium české a když po vyhlášení Československa nastala vlna odhlašování dětí z německých škol, bylo i to kroměřížské německé zrušeno jako nadbytečné. V roce 1918 tak byl dům přebudován na bytový.