„My, níže podepsaní vyzýváme Ministerstvo vnitra v čele s Mgr. Vítem Rakušanem ke zrušení registračního a záchytného centra pro uprchlíky v areálu Vyšší a střední policejní školy MV Holešov a jeho přestěhování mimo obydlenou oblast,“ stojí v úvodu jedné z petic.

„Uvědomuje si, že situace na hranicích se v posledních dnech zhoršila a vítáme vybudování nového registračního a záchytného centra pro uprchlíky, jehož vznik by měl přispět k větší bezpečnosti obyvatel v pohraničních oblastech i v kraji, avšak zásadně odmítáme fakt, že by takové centrum mělo vzniknout v hustě obydlené oblasti města Holešov,“ pokračuje dále text petice.

Podle jejího autora Václava Hlobila, je pod peticí aktuálně několik stovek podpisů.

„Těžko se to odhaduje, petice je momentálně na více místech, takže přesný počet nedokážu říct. Na eportálu jich je jich jen pár, ale v papírové podobě to odhaduji asi na tři stovky podpisů,“ řekl Deníku ve středu Václav Hlobil.

Špatně zvolené místo

Dodal, že cílem petice není zpochybňování práce policistů.

„Jen si myslíme, že areál policejní školy není vhodným místem pro zřízení tohoto centra. Domníváme se, že policie má ve Zlínském kraji vhodnější místa, než je střední policejní škola, kde se pohybují také náctiletí studenti. Myslím si, že většina místních na to má stejný názor,“ uvedl Hlobil.

Sběr podpisů bude pokračovat ještě v následujících několika dnech. Poté bude arch s podpisy odeslán na Ministerstvo vnitra.

„Víme, že areál policejní školy patří Ministerstvu vnitra a že je to de facto jejich majetkem a mohou si tam dělat co chtějí. Hlavním cílem petice však je, aby na ministerstvu věděli, že Holešov a jeho občané s tímto v drtivé většině nesouhlasí,“ vysvětlil Václav Hlobil.

Cílí i na městský úřad

Autorem druhé petice je Michael Davidík.

„Naše petice jsou si podobné v cílovém požadavku a to přemístit, nebo zrušit záchytné místo. Ta ode mne ale požaduje navíc posílení jak městské, tak hlavně státní policie a to personálně, protože navýšení směn stávajícímu personálu by nic nepřineslo,“ uvedl Davidík s tím, že jejich petice cílí jak na Ministerstvo vnitra, tak i na městský úřad v Holešově.

„Naše petice stále pokračuje a bude pokračovat. Také máme pár stovek podpisů a jsme putovní. Ve čtvrtek například budeme v Kroměříži a v sobotu v Koryčanech. Poté pokračujeme v Holešově,“ řekl Michael Davidík.

Dodal, že ve sběru podpisů hodlá pokračovat ještě měsíc a poté petici s podpisy předají.

Proč vzniklo centrum pro migranty?

Policisté se od začátku tohoto roku potýkají s výrazným nárůstem nelegální migrace přes území Česka. Tento trend se zhruba od června ještě zvýšil a v současnosti nepolevuje.

„Jde v naprosté většině odhalených případů o občany třetích zemí, nejčastěji o státní příslušníky Sýrie, u kterých s ohledem na aktuální vnitropolitickou a bezpečnostní situaci v jejich domovině existuje překážka k vycestování, tzn. mezinárodní právo neumožňuje jejich navrácení zpět do domovského státu,“ informovala už dříve policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Policisté proto od 1. září zřídili na území Jihomoravského a Zlínského kraje dvě registrační pracoviště - a to právě v Holešově a v Břeclavi.

Vlna kritiky

Zřízení centra v Holešově místní kritizují s obavami o svou bezpečnost. Policie však uklidňuje, že se lidé nemají čeho obávat.

„Ačkoliv naše statistiky dokládají až několikasetprocentní meziroční nárůst počtu zajištěných nelegálních migrantů, ve statistikách kriminality se tato skutečnost v tuto chvíli nijak neprojevuje. Zároveň je nutné konstatovat, že Česká republika je i nadále tranzitní a nikoliv cílovou zemí pro výše uvedené cizince,“ vysvětlila mluvčí.

„Je vhodné zdůraznit, že po celou dobu provádění shora uvedených úkonů ze strany Policie České republiky jsou cizinci omezeni na osobní svobodě a v žádném případě nehrozí jakékoliv riziko ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti v místech registračních pracovišť,“ zdůraznila mluvčí.