Parkoviště si jistě asfaltový koberec zaslouží. Obyvatelé bytovky tedy neměli s dočasným zákazem stání problém. Koneckonců žádost o opravu parkoviště přišla z jejich strany. Přesto v prostoru staveniště zůstaly odstaveny dva vozy majitelů, kteří značení o zákazu stání nerespektovali, a zkomplikovali tím dokončení prací.

O situaci je informován také starosta města Zdeněk Pánek, který potvrdil, že na místě, kde měl být položen nový asfalt, zůstaly odstaveny dva vozy.

„Jedno vozidlo si po naší výzvě majitel odvezl. V druhém případě jsme zatím byli neúspěšní,“ dodává Pánek.

A zatímco stavební stroje, které vyasfaltovali zbytek parkoviště, již odjely, dlouhodobě odstavený červený automobil zůstává na svém místě dál. Úřady mají v současnosti svázané ruce.

Bez technické, bez povinného ručení

„Kontaktovali jsme vlastníka, který by se měl zdržovat na azylovém domě v Uherském Hradišti, ale bezúspěšně,“ popisuje snahy o navázání spojení s majitelem vozu šéf dopravně správního odboru bystřické radnice Jaroslav Koppa.

I přesto, že vlastník vozu není k zastižení, na výzvy nereaguje a vozidlo nemá platnou technickou kontrolu, městský úřad nemůže nechat auto z místa odtáhnout.

„Automobil odstranit nemůžeme. Musíte se na to dívat z vlastního pohledu. Pokud odjedete na delší dobu do ciziny, také by se vám nelíbilo, když po návratu zjistíte, že jste přišli o auto, protože jej někdo nechal odtáhnout,“ snaží se vysvětlit důvody Jaroslav Koppa.

Odstavené auto na nově opraveném parkovišti v Bystřici nemá podle České kanceláře pojistitelů zaplaceno ani povinné ručení u žádné pojišťovny.

„Máme v současnosti pouze jednu možnost. Můžeme majitele obeslat znovu. Tentokrát jej informujeme, že pokud neučiní nápravu, budeme nuceni auto odtáhnout,“ pokračuje Jaroslav Koppa.

Mohlo by se zdát, že se tím celá situace vyřeší. Nikoliv.

„Automobil bychom mohli odtáhnout na předem určené místo, dokončit stavbu a následně vůz opět vrátit tam, kde stojí dnes,“ popisuje peripetie, které ještě nejspíš úřad čekají.

„Náklady na odtahovou službu, stejně jako další náklady na úřední úkony bychom vymáhali po majiteli vozu. Pokud však prokáže, že vůz nemohl odstranit, protože byl třeba v zahraničí, zaplatí vše město,“ doplňuje šéf odboru.

V současnosti tedy není jasné, jak dlouho bude automobil na bystřickém parkovišti stát.

Výňatek zákonu 13/1997 Sb.

§ 19b Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

(1)…je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem (dočasného zákazu stání, pozn. redakce) nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno…