„Objízdná trasa povede pro všechna vozidla přes město Holešov, než bude vyřešena náhradní objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t přes průmyslovou zónu Holešova,“ avizovalo před uzavírkou Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Už tak dopravně vytížené centrum Holešova se od úterý potýká s ještě větším náporem aut.

„Už teď byl průjezd městem mnohdy úplná katastrofa. Člověk se bude muset ještě více obrnit trpělivostí,“ řekl Jaroslav Minks, který Holešovem denně projíždí.

Podle starosty Holešova Rudolfa Seiferta mělo město kvůli uzavírce několik jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK), s realizátory stavby i vedením Zlínského kraje.

Lustry v holešovském zámku váží téměř 300 kilo.
Váží téměř 300 kilo a svítí "ledkami". Lustry z holešovského zámku jsou unikátní

„V létě bylo dohodnuto, že část dopravy nad 7,5 tuny, tranzitní doprava a také vozidla stavby budou směřovány do průmyslové zóny a budou tudy projíždět a tím se vyhnou středu Holešova. Do dnešních dnů se ale nepodařilo uvedené opatření zrealizovat,“ uvedl Seifert s tím, že dodavatel stavby požadoval uzavření silnice mezi Zahnašovicemi a Martinicemi už nyní, aby nedocházelo k narušení harmonogramu stavby a termínu dokončení. Ten je naplánován na listopad 2024.

„Kdyby nyní město nedalo souhlas s průjezdem, tak by došlo k narušení harmonogramu, k narušení technologických postupů i prodloužení termínu dokončení dálnice,“ doplnil starosta.

Město bude chtít zaplatit opravu silnic

Seifert zároveň zmínil, že vedení města nakonec souhlasilo s náhradní trasou vedoucí centrem Holešova, ovšem jen do konce ledna příštího roku a navíc za splnění několik podmínek. Město například požaduje dořešení průjezdu vozidel nad 7,5 tuny přes průmyslovou zónu či odklonění tranzitní dopravy po silnicích vyšších kategorií (dálnice, silnice I. třídy).

„Zvýšeným provozem na místních komunikacích může dojít k jejich poškození, a proto v případě poškození místních komunikací bude město požadovat po žadateli provedení oprav na náklady žadatele,“ uvedl holešovský starosta.

Město zároveň nabádá obyvatele a především cyklisty, aby co nejméně využívali k jízdě ulice Palackého a Masarykova, tedy hlavní dopravní tepny.

„Podobně bude město žádat strážníky i státní policisty o větší spolupráci a dohled na exponovaná místa a bezpečnost chodců a dětí, které dojíždějí do škol,“ sdělil Seifert.

Stavba po soudních sporech pokračuje

Na stavbě dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem už téměř rok pokračují stavební práce.

„Ty jsme po letech soudních sporů opět obnovili loni v prosinci. Během tohoto roku jsme realizovali skrývku ornice, kácení dřevin, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů. Na budované trase dálnice ještě ve vybraných lokalitách pracovali archeologové. U obce Horní Lapač objevili osadu z doby kamenné. Archeologický průzkum už byl ukončen,“ popsal ředitel Ředitelství Silnic a dálnic pro Zlínský kraj Karel Chudárek.

Stavba je aktuálně ve fázi zemních prací, během kterých bude mimo jiné potřeba přemístit více než 2,7 milionu krychlových metrů zeminy.

Uzavírka v Ratajích je u konce. Silničáři dokončili opravu více než 200 metrů dlouhého úseku silnice.
Uzavírka v Ratajích je u konce. Řidiči už jezdí po opravené silnici

„Denně se zde pohybuje více než 300 pracovníků s více než 200 kusy těžké techniky, pracujeme sedm dní v týdnu. Na celém sedmnáctikilometrovém úseku jsou hotové skrývky ornice a sanace podloží, na některých místech začínáme s výstavbou násypů v místě, kde dálnice povede nad terénem,“ uvedl projektový manažer stavební firmy Skanska Martin Fischer

„Založili jsme některé mostní objekty, pokračují práce na spodní stavbě, tedy konstrukci pilířů. V nejbližším období nás čeká zahájení stavby kanalizace a výstavba propustků, práce na mostních objektech budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období,“ dodal Fischer.

Po dálnici až na Slovensko

Dálnice D49 v budoucnu spojí střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede přes Fryšták, Lípu, Pozděchov a Horní Lideč do slovenské Lysé pod Makytou, kde se bude napojovat na slovenskou rychlostní silnici R6.