Začátkem ledna nastoupila těžká technika, která by zámeckou zahradu měla dát postupně do pořádku, a znovu na procházku sem budou moci lidé zavítat až na podzim.

„Se zahájením prací zákazy nabývají nový rozměr, neboť v parku se bude kácet, bude se v něm pohybovat technika, a hrozí velké nebezpečí úrazu," upozornila ředitelka Zámeckého parku v Koryčanech Dagmar Zejdová.

Už v těchto dnech se začalo s kácením starých stromů a keřů. Ty by následně měla nahradit nová výsadba, která už byla podle majitele potřeba. Zámecký park byl totiž založen v osmnáctém století jako okrasná zahrada, asi v polovině devatenáctého století byl upraven a pozměněn v přírodně krajinářském slohu. Od té doby se pak výsadba nedočkala žádných změn ani investice.

„Park je osázen stromy a keři, které s ohledem na stáří už padají. Navíc je pokryt nevhodnými nálety, které ho znehodnocují. Podle schváleného projektu bude po vykácení vysázeno téměř šestnáct tisíc nových dřevin," ujistila Dagmar Zejdová.

Společnost Zámecký park v Koryčanech, která je majitelem parku, požádala o spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Projekt byl po odborném posouzení schválen v předpokládané hodnotě 15,8 milionů korun, dotační příspěvek bude činit pětasedmdesát procent uznatelných nákladů.

„Termín dokončení úprav je stanoven na říjen letošního roku. Po dokončení bude park opět veřejně přístupný nejen lidem z Koryčan, ale věříme, že i velkému počtu turistů," dodala Dagmar Zejdová.

I přesto, že je park soukromým majetkem, po obnově bude veřejnosti přístupný vždy po celý den. „To ovšem také záleží na tom, jak se budou lidé v parku chovat," upozornila ředitelka parku.

Součástí projektu jsou i opatření k ochraně živočichů, kteří park obývají. Majitel také dojednává s firmami projekt na osvětlení a kamerový bezpečnostní systém, díky kterému by měl být park pod dohledem.

„Na podzim po vyhodnocení obnovy bychom zde chtěli usadit i mobiliář v podobě popisu nově vysazených rostlin a stromů, které budou součástí naučné stezky," uzavřela Dagmar Zejdová.