Tradičně už po jedenácté na základě návrhů holešovských škol a školských zařízení Rada města Holešova schválila udělení Pamětních listů devatenácti zaměstnancům jako výraz ocenění a vyzdvižení jejich zásluh.

„V rámci slavnostního podvečera si je převzali z rukou starosty města Rudolfa Seiferta a místostarosty města Pavla Karhana,“ doplňuje radniční mluvčí Hana Helsnerová.

Z 1. Základní školy Holešov byly oceněny Jana Kučerová, Pavla Obdržálková a Aneta Lochmanová, z 2. Základní školy Holešov to byla Kateřina Zacharová, Petra Křížková a Petr Kojecký, z 3. Základní školy Holešov Petra Stárková, Veronika Cholastová, Ida Bechníková, Alena Krejčí a Eva Rákošová, z Mateřské školy Sluníčko pak Jitka Pospíšilíková a Alena Ševčíková, z Mateřské školy Radost Jana Smažilová, z Mateřské školy v Masarykově ulici Ivana Chrastinová a ze Střediska volného času Alena Starečková.

Dále byli oceněni také ředitel 3. Základní školy Holešov Ivo Junášek, Helena Stoklasová a Jarmila Vaclachová, které také letos obdržely pamětní medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Alena Kotoučková, která v roce 2019 ukončuje svou mnohaletou ředitelskou činnost.