Z dochované korespondence mezi oběma literáty vyplývá, že Němcová byla prvním čtenářem a kritikem jeho povídek a stála u zrodu Hansmannova nejvýznamnějšího díla, které vyšlo pod názvem První povídky hanácké. Stalo se tak ale až v roce 1906, tedy čtyři desetiletí po jeho smrti.

„Vše bylo vzájemné, podpora i úcta, stejné myšlenky a ideály i pochopení, a tak není divu, že jejich vztah byl až důvěrně intimní,“ popisuje Petr Klapil z Historického spolku městečka Kvasice. Hansmann Němcové posílal k pročtení a posouzení svou tvorbu, svěřoval se jí, otevřeně s ní hovořil o svém nitru a názorech. „Němcová zase v korespondenci vypráví o svém poměru k babičce, o pobytu v Chvalkovicích ve svých dívčích letech,“ dodává muž, jenž je autorem životopisné publikace o Hansmannovi.

Publikoval pod pseudonymem Antoš Dohnal. Toto jméno dnes nese i náměstí v Kvasicích a pamětní deska na jeho rodném domě. Místní ji tam umístili před rovným stoletím. Zapsal se ale také v Brně, kde strávil kus života jako překladatel, novinář a učitel italštiny na reálné škole. Byl osobností natolik výraznou, že po něm pojmenovali jednu z ulic.

Italština byla jen jedním z jazyků, které ovládal. Dohnal byl polyglot, kromě němčiny hovořil dalšími sedmi jazyky a významnou část jeho práce tak zabíralo překladatelství. „V novinách vycházely jeho překlady pohádek z díla Andersena, nebo obsáhlý romantický příběh z Krymu,“ říká Klapil. „Dokázal pracovat na několika překladech zároveň.“

V Kvasicích si rodáka připomenou 21. června

Společně dalšími buditeli Šemberou, Klácelem a Helceletem stál u zrodu Moravských novin. „Ve svých dynamických příspěvcích zdůrazňoval pouto k domácím tradicím a kořenům, nebál se polemizovat a útočit na úřady,“ připomíná Klapil. Jeho velkým tématem byl venkovský lid, propagoval vzdělávání, český jazyk a v novinách dával prostor dopisovatelům z venkova. Svými články zvedl pozornost mnoha moravských sedláků.

Veřejnost se může s osudem jednoho z významných buditelů, kteří vytvářeli vědomí českého národa a oprávnění jeho rovnosti s národy jinými, seznámit 21. června během přednášky, kterou pořádá Historický spolek městečka Kvasice. Začíná v 17 hodin v zeleném salonku místní Sokolovny.

Vybrali jsme pro vás: