Přes den lidi bez přístřeší častokrát potkáte například v samém centru města, u nádraží, u obchodních řetězců, v ulici Vejvanovského u vstupu do Podzámecké zahrady, nebo přímo ve zmíněné zahradě.


Nahrává se anketa ...

Častokrát jen posedávají na lavičkách a kolemjdoucích si téměř nevšímají. Jindy ale také pokřikují na všechny okolo nebo kolemjdoucí počastují nevybíravými výrazy, s čímž se už setkalo mnoho Kroměřížanů.

Travnatou plochu na Masarykově náměstí v Kroměříži brzy ozdobí bronzová socha s názvem Ležící kukla od sochaře Čestmíra Sušky.
Náměstí v Kroměříži oživí umění, čtvrt tuny vážící Ležící kukla sochaře Sušky

„Potkávám je většinou v letních měsících u vstupu do Podzámecké zahrady. Často tam popíjejí alkohol na lavičkách. Několikrát za mnou přišel jeden z nich a chtěl cigarety. Už se mi ale také stalo, že na mě sprostě pořvávali, když jsem šla okolo. Nebylo to příjemné,“ řekla Deníku Kroměřížanka Anna Nováková.

„Nemám nic proti lidem bez domova. Je mi líto, že skončili na ulici, mnozí navíc dost možná bez vlastního zavinění. Toto chování mi ale vadí,“ dodala.

Dvacet lidí bez domova

Podle analýzy, kterou pro město Kroměříž vyhotovila Agentura pro sociální začleňování, je ve městě v jednom okamžiku zhruba dvacítka bezdomovců.

„Tento počet se dlouhodobě nemění,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek, podle něhož se lidé bez domova vyskytují nejčastěji v centru města, na vlakovém nádraží a u obchodních řetězců.

Bytový dům v Albertově ulici zvaný Děvín, února 2024.
Ostudy Kroměříže, 2. díl: Bytový dům Děvín obývají hlavně sociálně slabší lidé

Mnozí z nich pravidelně zaměstnávají strážníky městské policie.

„Zásahů bývá nyní týdně do deseti,“ prozradil mluvčí.

Nejčastěji musí strážníci zasahovat kvůli konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, kde to zakazuje městská vyhláška, znečišťování veřejného prostranství, drobné krádeže v obchodních řetězcích nebo kvůli vzájemným potyčkám.

Může za to záchytka?

Pokuty příliš nepomáhají, lidé bez domova totiž zpravidla nemají na její zaplacení.

„Pravomoci jsou stejné jako u ostatních občanů. Pokud se občan dopustí protiprávního jednání, lze mu uložit na místě pokutu. Lidé bez domova ji však zpravidla nezaplatí. Věc tak městská policie oznamuje správnímu orgánu, v případě podezření na spáchání trestné činnosti pak věc předává Policii ČR,“ vysvětlil Jan Vondrášek.

Krytý plavecký bazén v Obvodové ulici v Kroměříži, leden 2024.
Ostudy Kroměříže, 1. díl: Chátrající plavecký bazén

Řada Kroměřížanů se domnívá, že za výskytem lidí bez domova ve městě může i Protialkoholní záchytná stanice (PZS), která se nachází v areálu Kroměřížské nemocnice. Lidé bez domova totiž po přespání na „záchytce“ častokrát nemají peníze na autobus a zůstávají následně ve městě.

„Určitě je to jedna z proměnných, která výskyt bezdomovců v Kroměříži ovlivňuje, nikoliv však jediná,“ reagoval Jan Vondrášek.

Záchytku uhradí jen třetina

Podle Veroniky Slaměnové, mluvčí nemocnice, přijala kroměřížská „záchytka“ v roce 2022 a 2023 shodně 1353 osob. Pro zajímavost, aktuální poplatek za jednu noc na PZS činí 1300 korun.

„Reálně částku uhradí přibližně třetina zachycených osob,“ dodala mluvčí.

Polyfunkční dům v Havlíčkově ulici v Kroměříži byl v pátek 1. září 2023 slavnostně otevřen.
Půl roku od otevření nových městských bytů v Havlíčkově ulici. Jaký je zájem?

Třetinu z celkového počtu klientů tvořili ve zmíněných letech lidé z Kroměřížska, zbývající část pak tvoří lidé ze zbývajících třech okresů Zlínského kraje. Například Městská policie ve Zlíně převezla v loňském roce do kroměřížské PZS 62 osob pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu klientů „záchytky“ však tvoří bezdomovci asi pouze třetinu.

„Osoby bez domova tvoří 31 % zachycených,“ uvedla Veronika Slaměnová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vedení města Kroměříže ke stavbě Domova se zvláštním režimem Račín

Zdroj: Dominik Pohludka