Navrhnout jej mají sami občané města, prostřednictvím formuláře, který si stáhnou ze stránek města či vyzvednou osobně na podatelně Městského úřadu v Holešově až do 28. února. K odevzdání opět mohou využít podatelnu nebo poštu. „Lze také využít datovou schránku či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz,“ doplňuje za holešovskou radnici Ilona Augusti.

Nominovat osobnosti lze hned v deseti kategoriích, a to: Osobnost města Holešova, Osobnost v oblasti kultury, Osobnost v oblasti volnočasových aktivit, Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit, Sportovní naděje (do 15 let), Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně, Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let, Kolektiv působící v oblasti sportu, Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu a Čin roku. Přičemž počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, avšak každý musí být podán na samostatném formuláři. 

Ilustrační foto.
Kroměřížsko pod sněhem