Jelikož zámek, stejně jako i obě kroměřížské zahrady jsou už deset let zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO, kroměřížané měli důvod k oslavě.

Odpoledne byla všem zájemcům zpřístupněna věž a obrazárna v arcibiskupském zámku. V historických sálech pak lidé mohli dokonce potkávat i nevšední osobnosti z různých dob, jako například císaře Rudolfa II., biskupa Karla z Liechtensteina, ruského cara Alexandra III., císaře Františka Josefa I, arcibiskupa Rudolfa Jana a jeho učitele Ludwiga van Beethovena.

Mezi postavami pochopitelně nechyběl ani už zmíněný kardinál. Ten se do Kroměříže vrátil s nadšením.

„Po mnoha měsících urputné práce u císařského dvora Ferdinanda II. se s radostí v srdci vracím opět sem mezi vás a shledávám své sídlo v plné kráse a lesku, tak jak jsem si to navzdory všem vždy přál,“ promluvil k lidem před zámkem kardinál.

Ten následně i poděkoval všem, co se o jeho sídlo tak dobře starají.

„Vám všem tolikožto patří mé díky za to, že úctu a víru v tradice své, nejenom města, ale i své země, na paměti máte,“ dodal Dietrichstein.

Příjezdem kardinála pořadatelé chtěli přiblížit historické dění.

„Veškerý kroměřížský lid kardinála vítal a my jsme chtěli tuto atmosféru ohledně příjezdu kardinála všem přiblížit. Snem všem správců hradů, zámků a památkářů je ukázat památku takovou, jaká kdysi byla, i s atmosférou,“ informoval ředitel kroměřížského národního památkového ústavu Jan Slezák.

Doprovodné akce při příležitosti oslav se konaly mimo jiné také v přilehlé Podzámecké zahradě a na vlakovém nádraží.

Lidé shlédli třeba šermířské a katovské představení, ukázky sokolníků, orientální show a jiné atrakce. Jako nejlepší hodnotí lidé ale příjezd Dietrichsteina.

„Nejvíce se mi líbit ten průvod, příjezd kardinála, a atmosféra kolem něj. Myslím si, že oslavy zápisu byly příjemné a do budoucna by mělo něco takového zase být,“ potvrdil Jiří Heralt z Kroměříže.