„Jsem rád, že občané místních částí projevili zájem o práci pro svou obec a že se podařilo všude osadní výbory obsadit,“ dodává.

Funkční období osadního výboru končí s funkčním obdobím stávajícího zastupitelstva. Ze zákona musí mít minimálně tři členy. Pro Bílany byl předsedou tříčlenného výboru jmenován Marek Motalík, v Drahlově povede pětičlenný výbor Stanislav Vraník, tříčlennému výboru v Hradisku předsedá Dan Suchomel a sedmičlennému v Kotojedech Zdeněk Dvořák.

Postoupky mají devítičlenný osadní výbor s předsedou Vlastimilem Rybkou, Těšnovice třináctičlenný v čele s Josefem Jelšíkem a Trávník devítičlenný s předsedou Lubomírem Bochezou. Devět členů má i osadní výbor ve Vážanech, kterému předsedá Pavel Tichal, a nakonec Zlámanka má výbor s pěti členy a s předsedou Martinem Davidem.

Přiřazen jim byl také vlastní garant

Zvykem také je, že každá místní část má svého garanta.

Starosta Jaroslav Němec jím bude pro Bílany, místostarostka Daniela Hebnarová pro Kotojedy a Hradisko, místostarostové Vít Peštuka pro Vážany a Zlámanku, Vratislav Krejčíř pro Těšnovice a Trávník a Karel Holík pro Postoupky a Drahlov.