Původ názvu Lapač není jednoznačně vyložen. Hovoří o něm hned několik zdrojů. Jeden z nich mluví o hostinci, ve kterém se kdysi „lapali“ hoši na vojnu. Jiné zdroje však uvádějí, že Lapač bylo dřevěné zábradlí před hospodou opatřené kruhy, za něž se uvazovali koně. Okolo roku 1790, když žeranovická vrchnost rozkouskovala pozemky patřící k místnímu dvoru, se kolem hospody začaly objevovat první domy tvořící osadu, které však stále patřily pod obec Žeranovice. V roce 1878 domů už bylo 45. Na základě žádosti místních občanů i podpory tehdejšího poslance Františka Skopalíka byla tehdy obci udělena samostatnost.