Z chráněných druhů tam podle něj hnízdí například potápka černokrká, která byla letos vyhlášena ptákem roku. Rybník je jednou z mála lokalit v Česku, kde tato potápka hnízdí každoročně.

„V rákosinách a v břehových porostech ale hnízdí i slavík obecný, rákosník velký, zrzohlávka rudozobá a bukáček malý, naše nejmenší volavka. Ojediněle zde můžete potkat i ptačí rarity a vzácnosti, jako je potápka žlutorohá, potápka rudokrká, kvakoš noční, rybák černý a sýkořice vousatá," vyjmenoval ornitolog.

Národní přírodní památka Chropyňský rybník je nejstarší rezervací na Kroměřížsku, vznikla už v roce 1954. Hlavním důvodem ochrany je výskyt silně ohrožené vodní rostliny kotvice plovoucí a hnízdní kolonie racka chechtavého.

„V posledních letech na rybníce hnízdí i velmi vzácný racek černohlavý a často se zde zdržuje labuť zpěvná, ornitology zvaná Zpěvanka. Jde o severskou labuť, která je zvláštní tím, že se na střední Moravě zdržuje celoročně od roku 2005. Poznáte ji podle žlutého krčního límce s kódem 7R42," poznamenal Jiří Šafránek.

Labuť zpěvnou, racky černohlavé i potápky černokrké pozorovali ornitologové před nedávnem z nově vybudované pozorovatelně na Chropyňském rybníce. Díky vyvýšenému místu je zní totiž dobře vidět přes rákosiny na takřka celý rybník včetně jeho ostrova s hnízdní kolonií racků chechtavých. Nosná konstrukce pozorovatelny je z dubového dřeva a ostatní části z modřínového.

„Přístup na pozorovací plošinu je zajištěn pomocí schodiště. Střecha je zhotovena z překládaných prken a součástí pozorovatelny je i dřevěná lavice pro příjemné posezení," dodal místopředseda spolku.

Podobnou pozorovatelnu už mají podle něj ornitologové k dispozici i na Chomoutovském jezeře na Olomoucku a na Troubecké štěrkovně na Přerovsku.