Opravovat se zde budou chodníky i sjezdy po obou stranách ulice, a to od křižovatky s ulicí Talichova po konec chodníku v ulici Kotojedská.

V Kotojedské ulici část chodníků město už dříve opravilo, náklady tehdy činily 2,5 milionu korun. Nyní se bude pracovat ve zbylé části ulice. Realizace byla plánována už na léto, bohužel vybraný dodavatel s městem nepodepsal smlouvu, a výběrové řízení se tak muselo opakovat.

Opravy chodníků, komunikací a mostů radnice do konce roku plánuje asi za 40 milionů korun.

„Tyto akce patří dlouhodobě k našim prioritám,“ podotýká místostarosta Marek Šindler.

Přičemž největší akcí byla jistě oprava povrchů ve Vodní ulici, na niž náklady činí 14,8 milionu korun, které však zahrnují i druhou etapu plánovanou na příští rok. 

BRADNOVÁ JANA