V rozpadajících se budovách vzniknou jak depozitáře, tak nové expozice Muzea Kroměřížska.

Z hospodářského dvora však jako kdyby vyprchal život. Budovy jsou opuštěné, zchátralé, stojí před nimi komunistické sochy a podléhají zubu času. Nyní by se vše mělo změnit.

Evropská unie schválila velkou dotaci, díky které barokní dvůr znovu ožije. Balík peněz z unie bude v závratné výši přesahující 100 milionů korun.

„Celkové náklady jsou odhadovány na 120 milionů korun. Devadesát procent zafinancuje právě Evropská unie,“ uvedl ředitel Muzea Kroměřížska, pod které stavby v Rymicích spadají, Jiří Stránský. O zaplacení zbylých deseti procent se rovným dílem podělí stát a Zlínský kraj.

„Jedná se o investici, která přímo posílí hodnotu tohoto místa a přirozeně vznikne nový cíl pro turisty,“ nechal se slyšet radní Zlínského kraje zodpovědný za cestovní ruch a řízení dotačních programů Jan Pijáček.

I přesto, že samotná realizace bude během na dlouhou trať, zprávu o chystané rekonstrukci přivítal také starosta obce Rymice Martin Bartík.

„Jsme rádi, že se budovy opraví, protože v tuto chvíli obec spíše hyzdí, než reprezentují,“ uvedl starosta.

Vzhledem k rozsahu oprav nebudou práce otázkou měsíců, ale let.

„Chystá se totální rekonstrukce – od statiky až po jednotlivé detaily,“ přiblížil rozsah Stránský.

Ukončení oprav je plánováno až na přelom roku 2021 a 2022. Letos zřejmě dělníky na stavbě vůbec nezahlédneme. Schválením dotace totiž vše teprve začíná.

„Musíme vypsat výběrové řízení na zadavatele stavby a podobně,“ přiblížil Stránský.

A co by v dnes prázdných útrobách hospodářského dvoru mělo vzniknout?

„Primárně zde bude depozitář archeologických nálezů. V současné době totiž naše nálezy máme uschované mimo území Zlínského kraje,“ jmenoval hlavní účel opravených prostor Pijáček.

Navíc je možné dovnitř instalovat expozici velkých předmětů, které by se jinde vystavovaly jen stěží. Řeč je například o kočáru, saních a dalších exponátech. To však není všechno. Útočiště zde nalezne také konzervátorské pracoviště.

„Předpokládáme také s akcemi pro veřejnost,“ dodal Pijáček. Krajský radní nemá strach z nedostatku návštěvníků.

„Nevadí, že se jedná o malou obec. Hovořím ze zkušeností. Podívejme se třeba na obec Modrá. O návštěvníky nemá nouzi. Podobně tomu bude i v tomto případě. Z Rymic se stane významný cíl této lokality,“ uvedl radní Jan Pijáček.

O dvoru
Stavebně skloubený areál dvora v Rymicích vytváří vedle ústřední budovy tvrze, nyní již opravené, několik dalších objektů. Hospodářský dvůr je vymezený ze tří stran protáhlými přízemními trakty. Ve dvou rovnoběžných křídlech byly stáje a chlévy, v příčném pak byty a sklady. Dvůr uzavírá na severovýchodní straně stodola. Na severozápad od tvrze se táhne třípodlažní budova někdejšího pivovaru (kolem r. 1750) a následně sýpky. Boční křídla hospodářského dvora sloužila ještě v roce 1986 jako chlévy pro dobytek Jednotného zemědělského družstva v Kostelci na Hané.Zdroj: Mgr. Petr Pálka/historik