Po jeho dořešení však už nic nebrání a mohou se směle pustit do práce, které není málo. Opravu čeká zpevněná plocha před sochou Svobody, kde bude umístěn i vodní prvek.

Zastávka autobusu se přesune ze stávajícího místa před budovu České spořitelny. Součástí je také vybudování parkoviště pro drobné prodejce a doplnění městského mobiliáře. Upravit chtějí i mlátové cesty a prostor před sochou Palackého. Náklady na realizaci těchto prací jsou plánované na 12,5 milionu korun.

To však není vše. Také se pustí do opravy chodníků.

„Jakmile nastanou příhodné klimatické podmínky, zahájíme přeložení a rekonstrukci chodníků na levé straně náměstí Svobody,“ potvrzuje starostka Věra Sigmundová.

To se týká chodníků od bytového domu číslo popisné 247 až po křižovatku s ulici Masarykovou a dále až po ulici Hrázky. Cena těchto prací byla stanovena na 3 miliony korun.