Ještě několik let by měla trvat obnova unikátního barokního hřbitova ve Střílkách. Práce přitom začaly už v roce 1998 a spolykaly miliony korun. Jenže ještě pár dalších jich oprava bude stát.

„Nedávno jsme dokončili projekt na finální opravy. Do konce srpna k němu očekáváme stanovisko od kraje, do konce září si pak podáme žádost o dotace na ministerstvo kultury,“ informovala Deník o aktuálním stavu věcí předsedkyně občanského sdružení za záchranu stříleckého hřbitova Marie Skřítková.

V případě, že sdružení sežene požadovaný obnos, tedy částku kolem deseti milionů korun, poslední záchranné práce začnou v příštím roce. Týkat se mají restaurování kaple a také krypty, která se nachází pod ní.

Související práce pak spočívají v obnově nástupního schodiště do kaple, komunikací na hřbitově či vstupního záklopového portálu do krypty.

„Do pěti let by pak mohla obnova skončit,“ plánuje Skřítková.

Letošní úpravy vyjdou zhruba na sto šedesát tisíc korun a vesměs se týkají výzdoby balustrád.

„Tento rok tak budou zdárně dokončeny veškeré práce vztahující se ke statickému zajištění, restaurování hřbitovní zdi včetně vnějších a vnitřních balustrád a restaurování soch,“ vyjmenoval starosta Střílek Milan Endlicher.

Podle garanta památkové péče z kroměřížského národního památkového ústavu Jiřího Vojty je střílecký hřbitov unikátem, který v celém Česku pravděpodobně nemá obdoby.

„Je to perla barokní architektury, svébytná stavba na svahu s dominantní kaplí,“ vyzdvihl Vojta. Zajímavostí je podle něj i samotný fakt, že hřbitov projektoval Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, autor kroměřížského kostela svatého Jana Křtitele.