„Naším cílem je s ohledem na finanční možnosti nejnaléhavější problémy postupně řešit. Mimo tento soupis nutných investic pak stojí rozsáhlejší rekonstrukce krytého plaveckého bazénu či investice do areálu Bajda,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Ředitelé organizací v seznamu uváděli pouze stavebně technické záležitosti nemovitostí, jako jsou například oprava kotelny a střechy, zateplení objektu, oprava rozvodů topení, elektřiny či vody.

„Cílem bylo získat informace o tom, zda se jedná o akutní problémy, popřípadě v jakém jiném časovém horizontu bude potřeba majetek opravit a které podklady již jsou za tímto účelem k dispozici,“ doplnil vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Mezi akutní potřeby patří podle radnice například oprava střechy Domu kultury, výměna osvětlení a projektoru kina Nadsklepí, rekonstrukce střechy MŠ Mánesova, oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Osvoboditelů, rekonstrukce vodovodního řádu a koupelen a výměna oken a dveří v Domově pro seniory U Moravy, oprava střechy sportovní haly Slavia, výměna topení zimního stadionu, odvlhčení budovy ZŠ U Sýpek, oprava svodů na ZŠ Zachar, střechy na ZŠ Komenského i ZŠ Slovan, oprava nynějšího sídla městské policie na Velkém náměstí, celkové rekonstrukce městských bytových domů či budov v místních částech.