Místním se nyní blýská na lepší časy. Město již buduje napojení na vodovod. Situace kolem pitné vody je však po celé republice stále vážnější. Například na Tišnovsku byl tamní úřad nucen omezit spotřebu pitné vody na 100 litrů na osobu za den.

A samozřejmě byl vydán přísný zákaz využívání vody k jiným účelům než pro vlastní spotřebu. Podle krajské radní pro oblast životního prostředí Margity Balaštíkové se zatím nemusíme obávat, že by podobné omezení nastalo i ve Zlínském kraji. Zásobovat některé oblasti vodou v cisternách však bude v letních měsících nevyhnutelné.

Josef Scharf
V kině zažijete rvačky i projevy lásky na toaletách, říká dlouholetý promítač

„Že by byl Zlínský kraj bez vody, toho se bát nemusíme. Na našem území je dostatek zdrojů vody. I u nás jsou však místa, kde zatím připojení k vodovodům není. Tam se může stát, že v létě bude zásobování cisternami,“ uvádí Balaštíková.

Bez zahradních bazénů

Zlínský kraj je třetím nejlepším v republice co se týče napojení obcí na vodovod. V některých oblastech regionu je však vybudování vodovodu téměř nemožné či ekonomicky velmi nákladné. Kraj navýšil dotační tituly a apeluje na starosty, aby budoucnost pitné vody nebrali na lehkou váhu. Více peněz na boj se suchem pošle letos také ministerstvo životního prostředí.

Kvůli pravidelně se opakujícím problémům s nedostatkem pitné vody budou budovat posilový zdroj vody letos také v Nedašově Lhotě. Zároveň už společně s okolními obcemi pracují na projektové dokumentaci připojení k nejbližšímu vodovodu.

„Už předloni jsme omezili spotřebu pitné vody jen pro vlastní účely. Takže žádné umývání aut, napouštění bazénů, zalévání a podobně. Toto omezení platilo i v loňském roce,“ podotýká starostka Nedašovy Lhoty Jarmila Janíčková. Výzvu obcím zakázat spotřebu pitné vody na cokoliv jiného než pro osobní spotřebu pošle podle radní Balaštíkové zřejmě i krajský úřad.

Louky uprostřed města

Města se k nařízení sama neuchýlila.

„Zákaz odběru povrchových vod zatím neplatí, ale dá se očekávat, že během léta může být vydán. Zákazu odběru pitné vody pro zalévání se neplánuje,“ nechal se slyšet mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Obdobně se k věci staví i Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.

Prohlídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži bez průvodce
Návštěvníci si vychutnali atmosféru zámku. V tichu a vlastním tempem

„Pokud nastane situace, kdy z důvodu přetrvávajícího suchého a bezdeštného období dojde k poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích pod hranici minimálního zůstatkového průtoku, může dojít ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb, ohrožení vodních ekosystémů v tocích a k celkovému zhoršení životního prostředí,“ vysvětluje Dana Horsáková z odboru životního prostředí Valašského Meziříčí.

"V tom případě je omezení odběru povrchových vod nutné pro zajištění základních ekologických funkcí vodních toků," uzavřela Horsáková.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU
Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.

Od studny po luční sečení aneb jak si vybraná města v kraji chrání svou vodu

Kroměříž

Město vysazuje zeleň. V delším časovém horizontu se plánují i další protipovodňová opatření, jejichž součástí jsou také stavby, které by měly přispět k zadržování vody v krajině.

Zlín

V současné době je nejdále realizace květnatých luk v okolí města. V plánu je i akce “přírodní louky Boněcko“, kde se bude vytvářet trvalý travní porost s roztroušenými dřevinami. Dále pro zlepšení vodního potenciálu připravuje město Zlín takzvaný Vodní biotop v Centrálním parku Jižní svahy. Současně byla zahájena příprava projektu na  zvýšení retenčního potenciálu potoka Slanice  v areálu městských lesů Tlustá hora“.

Uherské Hradiště

Na území města byly vytipovány plochy zeleně, na nichž probíhá seč v lučním režimu například park Mařacké, dále lokalita Jaktáře a jiné. Případně jsme určili takové lokality, kde je počet sečí omezen park Za Plotem nebo plocha mezi zimním stadionem a sídlištěm Na Rybníku. V případě déletrvajícího sucha v letním období bude sečení trávy zastaveno úplně na celém území města a to až do doby zlepšení vláhových podmínek, stejně jako tomu bylo v minulých letech.

Valašské Meziříčí

Na dětském hřišti v ulici Vodní vznikla nová studna, s jejíž pomocí mohou děti čerpat vodu, zalévat zde květiny a zároveň se učit hospodařit s vodou. Aktuálně je během letošní regenerace panelových sídlišť Křižná a Vyhlídka pokládána na parkovacích stáních speciální drenážní dlažba, která umožňuje vsakování vody. V minulosti pak byla například při výstavbě Smuteční síně realizována takzvaná zelená střecha na tomto objektu.