Důvodem zpomalení provozu na rovném úseku silnice II. třídy ze směru od Fryštáku bylo vyjíždění těžké techniky ze stavby v blízkosti komunikace. Přípravné práce na stavbu silnice R49 v těchto místech ale podle zhotovitelské firmy Strabag na zimu ustaly.

„Před nedávnem jsme ještě vozili, ale teď už nám to počasí nedovoluje,“ informoval zástupce stavebníků Viktor Superata. Kontaktoval proto prý včera firmu, která pro tyto účely jeho společnosti dopravní značky pronajímá, a dojednal jejich prozatímní odstranění.

„V pátek by měly být značky pryč,“ slíbil. Plní tak příslib, který dal Zlínskému deníku v červenci tohoto roku.

„Pokud dojde k dlouhodobější odstávce stavby, o dočasném zrušení omezení rychlosti budeme samozřejmě uvažovat,“ řekl tehdy Superata.

Žádost o povolení omezení rychlosti podala stavební firma majiteli komunikace, v tomto případě městu Zlín. To se ale o dobu trvání omezení nezajímá.

„Informace o nezbytné době platnosti omezení předkládá žadatel. My pouze stanovujeme zvláštní užívání komunikace, a do jeho návrhu nezasahujeme,“ sdělil zaměstnanec odboru dopravy a silničního hospodářství města Zlín Vlastimil Čermák.

Radost z brzkého odstranění omezovacích dopravních značek má například obyvatelka Horního Lapače Lenka Janušková. „Jezdím tam třikrát denně a na stavbě se téměř nic neděje. Za řadu měsíců, co tam zpomalení je, jezdily po staveništi tatry možná jeden týden v kuse,“ popisuje situaci na stavbě.

Za poslední měsíc se tam podle ní nepohnula ani myš. „Lidé, co tudy jezdí denně do práce rozhodně na padesátku nezpomalují,“ prozradila. Kdyby v těchto místech měřila rychlost policie, podle paní Januškové by nachytala spoustu lidí.

„V úseku měříváme nepravidelně,“ sdělila mluvčí zlínské policie Jana Bartíková. Výsledky kontrol podle ní není možné sdělit.