Děti soutěžily ve sprintu, běhu přes překážky, skoku do dálky a výšky či vrhu granátem, vyvrcholením pak byl štafetový běh, který odstartoval místostarosta města Radek Doležel.

„Za skvělé výkony dostali malí sportovci medaile, pamětní listy a sladkou odměnu,“ dodala Olga Pešková: poděkovala také za spolupráci řediteli 3. základní školy a žákům 9. tříd. 

Svatý Hostýn
Povolenky ke vjezdu na Svatý Hostýn bude nové vydávat automat