Výzva k vydání zámku byla předána Národnímu památkovému ústavu v Praze.

„Osobně pracovníkem arcibiskupství. Chtěli jsme mít jistotu, že se skutečně předá, také vzhledem k termínu, kdy už se blíží konec roku a Vánoce. Proto jsme se nespoléhali na doručovací služby," uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který je společně s přilehlými zahradami zařazen na seznam památek UNESCO.Kroměřížský zámek se zahradami patřil arcibiskupství do roku 1948 a sloužil jako reprezentační sídlo olomouckých biskupů.

„Arcibiskupství olomoucké nepřestalo být vlastníkem zámeckého inventáře – mimo jiné i cenných obrazů umístěných v zámecké galerii – a ten tvoří s komplexem budov a zahrad nedílný celek," upozornil arcibiskup Jan Graubner.

Případné vydání zámku a zahrad podle něj nenaruší dosavadní spolupráci s Národním památkovým ústavem.

„Arcibiskupství naopak předpokládá, že památkový ústav bude objekty nadále spravovat a současná spolupráce bude úspěšně pokračovat," uvedl arcibiskup Graubner.

„Dokladem toho, že taková součinnost je možná, je vedle kroměřížského zámku také olomoucké Arcidiecézní muzeum, na jehož fungování v rámci Muzea umění v Olomouci se arcibiskupství už léta významně podílí zapůjčením budovy i svých sbírek," poukázal na úspěšná projekt.

Změny budou k lepšímu

Národní památkový ústav nechce předjímat, zda může církev s nárokem uspět a kdy by mohlo být jasno.

„Výzvu budeme posuzovat stejně jako jiné, tedy zda splňuje formální požadavky dané zákonem a zda jsou splněny podmínky pro vydání," sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Dita Roubíčková.

Připomněla, že případná změna vlastníka jednoho z nejvyhledáva­nějších turistických cílů Moravy nesejme z objektu status národní kulturní památky a památky zapsané na seznamu UNESCO a z vlastníka povinnosti, které z toho plynou.

„Tedy i nadále bude nakládání s touto památkou podléhat příslušným právním předpisům," uzavřela mluvčí.

Podle arcibiskupství budou zámek a zahrady v případě navrácení původnímu majiteli nadále sloužit návštěvníkům města.

„Ti by v provozu objektů neměli postřehnout žádné změny – a když, tak jedině k lepšímu," ujišťuje arcibiskup Graubner a uzavírá: „Zámek se ostatně už dnes jmenuje ‚Arcibiskupský' a jeho jméno by tak mohlo dojít svého plného významu."