Voda pod Průmyslovou zónou Holešov je podle hydrogeologa ohrožena řadou aspektů

Jak totiž tvrdí Deníkem oslovený hydrogeolog, pozapomnělo se na to, že zóna se nachází na jímacím pásmu pitné vody pro desítky tisíc lidí. A to je problém: z pracovních strojů prý totiž teče do země olej a do vody se uvolňuje dokonce i louh.

„Jedná se o olejové louže, které mají v průměru až metr. A to by se v jímacím území určitě objevit nemělo,“ stojí si za svým holešovský hydrogeolog Zdeněk Vacek, který se ve svém oboru pohybuje už bezmála čtyřicet let.

Firma jímá vodu, při suchu může chybět

To však prý není jediné pochybení související s holešovskou průmyslovou zónou.„Stavební firma jímá z oblasti podzemní vodu drénem. Jsou to roury, které podle mě odvádějí stovky tisíc litrů vody do vodoteče. Jímací území se tak samozřejmě ochuzuje. To se sice nemusí projevit hned, ale v sušším období voda v oblasti může chybět,“ obává se hydrogeolog. Firma přitom podle něj nemá k podobnému jednání žádné povolení.

Stavba technologického parku navíc podle odborníka začala, aniž by byly dodány všechny potřebné dokumenty. „Chybí prováděcí dokumentace, ve které měly být stanoveny některé postupy, například zakládání stavby. Dopadlo to tedy tak, že se zakládá na betonových pilotách. Betonová kaše v tekuté formě má ale velmi vysoké pH a v podstatě se jedná o louh,“ upozornil Vacek. Stavba kvůli chybějícím dokumentům byla nyní pozastavena. Louh ale přírodu ohrožuje dál.„V okamžiku, kdy se dostane do vody, část se uvolní a voda už není vhodná k pití. Zákon říká, že se voda nesmí ani ohrozit, tady už ale není jen ohrožena,“ upozornil Vacek.

Ani rozbory vody prý situaci zachránit nemusí. „Výsledky vzorků jsou k dispozici, až když je voda vypitá, rozbor je navíc omezen na určité prvky. Dalším faktorem je nebezpečí, že vyšší pH může teoreticky způsobit mobilitu některých prvků, například arsenu,“ varoval hydrogeolog.

Správce prameniště, společnost Vodovody a kanalizace (VaK), s čerpáním vody seznámen nebyl. Jestli se ale skutečně jedná o odebírání podzemní vody, se dá ale podle výrobně technického náměstka společnosti Petra Vedry polemizovat. „Někdy se totiž vedou vášnivé diskuze o tom, co je voda podzemní a povrchová. Ve vodním zákoně je stanoveno, že pokud jsou nějaké pochybnosti, rozhoduje kraj,“ vysvětlil Vedra.

A právě za faktem, že se odčerpává pouze povrchová voda, si stojí i správce zóny. Podle předsedy představenstva společnosti Industry Servis ZK Jiřího Němce se v oblasti nachází menší podmáčená plocha. „Snažíme se toto místo odvodnit tím, že vodu necháváme samovolně odtékat do Mojeny,“ tvrdí.Údajné olejové skvrny prý vznikly během protlaku potrubí pod vozovkou. „Použita byla ale speciální ekologicky nezávadná emulze,“ hájil se Němec.

A betonové piloty? Podle VaKu není zatím důvod k panice.„Domnívám se, že vlastní betonová směs nemá negativní vliv na podzemní vodu. Jiné by to ale bylo, pokud by do ní byly přidávány nějaké další látky, například nemrznoucí přísady,“ objasnil. Připustil, že v procesu hydratace má směs silně zásaditou reakci. To se ale týká pouze několika hodin, než beton zatvrdne. K prostoru kolem pilot skutečně mohlo dojít ke změně pH, ale ne ve zdroji, který je o několik set metrů dál. „Beton se jinak pro kontakt s pitnou vodou používá zcela běžně,“ uklidnil Vedra.

V tom, jaké látky tedy betonová směs obsahuje a kdy bude pozastavená stavba technologického parku pokračovat, možná bude jasněji ve středu.„Stavba byla skutečně přerušena z důvodu doplnění hydrogeologického posudku ohledně způsobu založení,“ potvrdil zástupce vedoucího holešovského stavebního úřadu Tomáš Nedbal. Posudek má potvrdit, že pilotáž nemůže ohrozit spodní vodu. V prostoru zóny by se tedy ve středu měli sejít zástupci stavebního úřadu, odboru životního prostředí, investora, prováděcí firmy a společnosti VaK.