„Město o proměně prostoru kolem Knihovny Kroměřížska uvažuje dlouhodobě. Je však třeba počkat, až získáme pozemky pod knihovnou a v jejím bezprostředním okolí. Tento proces právě finišuje,“ říká kroměřížská místostarostka Daniela Hebnarová.

Plocha před knihovnou se má změnit v park podobně, jako vypadá přilehlý prostor mezi pravoslavným kostelem svatých Cyrila a Metoděje a bývalým obchodním domem. Stávající parkovací místa zůstanou zachována.

„Odbor regionálního rozvoje nechal zpracovat studii na revitalizaci zmíněného prostoru a závazné stanovisko už vydalo oddělení památkové péče stavebního úřadu,“ dodal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Podle studie by revitalizace vyřešila také problémy s nedostatečným odvodem dešťových vod z ploch v okolí knihovny, který způsobuje zaplavování její garáže. Řešením bude změna způsobu odvodnění. Problém s nedostatečnou kapacitou kanalizace eliminují plánované zasakovací povrchy a retenční nádrže napojené na kanalizaci v Jiráskově ulici a využívané pro zavlažování okolní zeleně.

„Částečně komplikace se zaplavováním suterénu Knihovny Kroměřížska už vyřešila dubnová oprava kanalizace, která spočívala v novém napojení kanalizační přípojky ve Vrchlického ulici,“ dodal mluvčí.