Nekonečným procesem odplaty za příkoří, vraždy, trýznění a zvěrstva jsou poznamenány vztahy a soužití Palestinců s Židy. Hrůzy, které se po desetiletí dějí, se přitom nesou v duchu starozákonního rčení: Oko za oko, zub za zub.

Likvidačních výpadů mají za tu dobu obě strany za sebou tolik, že už se v nich pomalu ztrácejí i historikové. Každopádně jde o natolik extrémní míru násilí, že to není hodno druhu Homo sapiens sapiens žijícího v 21. století.

V současnosti jsme svědky gradující expanze zla a následné odplaty za něj v oblasti Pásma Gazy v jižním Izraeli. Brutalita, s jakou tam příslušníci hnutí Hamas povraždili muže, ženy, děti i staré lidi, je naprosto nepřijatelná a Evropan jen stěží chápe, kde se tyto středověké způsoby bezuzdného násilí v lidech berou. 

Vražedné odplaty točící se v nekonečném kruhu nenávisti přitom nemají řešení a jsou pro celé generace Palestinců i Židů cestou vedoucí do pekel. Ven z kruhu se lze dostat pouze prostřednictvím odpuštění…

Byl to Mahátmá Gándhí, kdo varoval před důsledky onoho starozákonního rčení, když prohlásil: „Oko za oko a celý svět bude slepý.“