Od té doby si však město pro své akce musí zastřešení pódia pronajímat. Celé pódium nešlo odstranit dříve, protože bylo spolufinancováno z evropských fondů. To potvrzuje i starosta Jaroslav Němec.

„Udržitelnost projektu již ale skončila, a tak i zbytek pódia může z náměstí zmizet.“

Místostarostka Daniela Hebnarová podotýká, že odstranění pevné spodní části pódia je nezbytné, jelikož se na jeho stavu počasí už velmi podepsalo.

„Pokud bychom chtěli pódium nadále provozovat, bylo by nutné investovat kromě nového zastřešení i do opravy spodní části pódia,“ dodává Hebnarová.

V letošní turistické sezóně si město hodlá pódium pronajímat. Vedoucí radničního oboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna však podotýká, že plánují jeho koupi.

„Do budoucna bychom chtěli mít vlastní mobilní pódium, které bychom mohli na Velkém náměstí i na jiných místech vhodně umisťovat podle typu jednotlivých akcí,“ prozrazuje. 

Oprava památek v centru Kroměříže
V Kroměříži pozlatí Pannu Marii na náměstí