Projekt nesl název Žijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat, v rámci něj se žáci například dozvěděli, odkud k nám putují cizinci, a získali i základní informace třeba o židovské kultuře.

„V dnešním světě je stále zřetelnější nutností učit žáky o jiných kulturách a předcházet tím rasové nesnášenlivosti a xenofobii. Projektového dne se zúčastnily všechny ročníky, žáci se zabývali tématy jako chudoba, předsudky a stereotypy, nebo třeba co znamená Fair Trade," líčí ředitelka školy Jana Teriaki.

Mezi dalšími diskutovanými tématy se objevila například otázka jak překonat odlišnost, kultura Ukrajiny či Vietnamu, nebo uprchlická problematika.

„Ke své práci jsme využívali i interaktivní dostupné internetové zdroje a navázali jsme spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců, jehož zaměstnanci ochotně přijeli do školy a představili žákům nejen své centrum, ale také multikulturní workshopy a besedy na téma kultura Ukrajiny a Vietnamu," dodala ředitelka.

Právě zmíněných workshopů se zúčastnili cizinci, kteří už delší dobu žijí na území Česka a působí jako tlumočníci. Žáci se dozvěděli, odkud přichází nejvíc cizinců a s jakými překážkami se při příjezdu k nám potýkají .

„V rámci tohoto projektu se žáci osmého ročníků vydali také do Holešova, kde navštívili Šachovu synagogu. Dozvěděli se základy historie židovské kultury, ale mohli si prohlédnout i tamní Šachovu studovnu," vylíčila Jana Teriaki.

V prostorách školy je k vidění také multikulturní výstava, přístupná bude od nového roku. „Tento projekt byl pro nás nový svým tématem. Doposud se multikulturní témata oslovovala při výuce pouze okrajově, příležitostně a jaksi napříč předměty. Možná právě proto mělo spoustu učitelů v počátcích obavy, jak vlastně celý den pojmout," svěřila se ředitelka. Nakonec se ale podle ní tematický projektový den osvědčil. „Budeme proto v tomto duchu pokračovat i v příštím roce," uzavřela Jana Teriaki.

Autor: DANIELA ZEDNÍČKOVÁ