Jaké byly vaše začátky u městské policie?

Ve funkci šéfa kroměřížských strážníků působím sedmnáct let. Byl jsem druhým v pořadí ve vedení kroměřížské městské policie. Člověk přede mnou si prošel celým začátkem: dobou legislativního chaosu, kdy se teprve tvořil a formuloval zákon o obecní policii. Všechny věci byly tehdy ještě ve vývoji. Právní rámec se postupem času upravoval, vznikaly nové právní normy, předpisy, zákony, které se týkaly městské policie. Rozšiřovala se také působnost, protože si to vyžadovala situace ve společnosti. Když jsem nastoupil do funkce, působilo zde asi čtyřiadvacet strážníků. Navýšení stavu po dobu těch let se možná bude zdát nelogické, ale má to své velké opodstatnění. Jednak se rozšiřoval zásadním způsobem okruh činností, kterým se věnujeme. A také byly investovány nemalé finanční prostředky v rámci projektu prevence kriminality, stěžejním programem bylo vybudování kamerového systému, který zásadní měrou ovlivnil bezpečnostní klima v Kroměříži. Statisticky je to zcela jasně prokázáno. Myslím si, že i lidé to cítí jako přínos. Systém byl natolik náročný, že bylo nutné, aby byl plnohodnotně využit. Zákonitě tak došlo k navýšení personálního stavu o pozice operátorek, které s kamerovým systémem v rámci svých povinností pracují.

Když se ohlédnete zpět, jak hodnotíte léta strávená ve funkci ředitele?

I na mě už přišla řada a odcházím. Když se ale zpětně podívám do minulosti, mohu říci, že odcházím s dobrý pocitem a s pocitem dobře vykonané práce. S tím, čeho bylo za mého působení docíleno, jsem spokojený a mohu říci, že byl odveden kus práce. A to nejen díky mě, ale i pochopení vedení města, se kterým jsem komunikoval. Chtěl bych tak poděkovat všem starostům, kteří se tady během mého působení vystřídali a celkově všem, kteří s městskou policií spolupracovali. Vždy jsme si totiž dokázali vyjít vstříc a spolupráce fungovala. Stejně tak i s kolegy ze státní policie, za což jsem velmi rád. Vždy jsem se řídil filozofií, že nejdříve musím něco dát, což pro mě byly dobré výsledky a pak mohu po vedení chtít něco já. A tak to i fungovalo. Sám jsem se snažil opatřit prostředky z různých programů, které nám hodně pomohly. Získaných osm milionů korun, nám bylo ku prospěchu. Všem lidem bych chtěl také popřát hezké svátky a do nového roku pevné zdraví a osobní spokojenost.

Je něco, co byste změnil nebo udělal jinak během té doby?

Určitě se najdou věci, které bych změnil. Nicméně by to nebylo nic zásadního. Filozofie, se kterou jsem do této práce šel, jsem se držel po celou dobu působení. Vždy se najde něco, co mohlo být jinak, ale zásadní rozhodnutí bych rozhodně neměnil.

Váží si podle vás lidé práce městské policie?

Městská policie působí v zájmu obce. Staráme se o veřejný pořádek, o správu majetku nebo dopravu. Po politickém převratu, který nastal, přišlo velké uvolnění, pod slovem demokracie si představoval každý úplně něco jiného.

Takže bylo potřeba najít nástroj, aby byl pořádek ve městech udržen. Role městské policie je v rámci udržování veřejného pořádku nezastupitelná. Není v současné době organizace, která by byla schopna činnost obecných policií nahradit. A potvrzují to i ohlasy lidí, kteří tady žijí a naši práci dokáží ocenit.

Jste spokojený s výběrem vašeho nástupce? Co říkáte na jeho odchod z bývalého zaměstnání?

Ano, jsem. Přesvědčil mě především tím, že s vedením takové organizace má zkušenosti. Pozici šéfa strážníků dlouhou dobu zastával. Celou historii jeho odchodu znám, z mé pozice se k tomu ale záměrně nechci vyjadřovat. Můžu říct jen to, že se nejednalo o profesní ani osobní selhání. Což je pro mě podstatné. Myslím si, že vedení v následujícím období bude v dobrých rukou. Jinak bych ho nepodpořil. Z pohledu dlouholeté praxe se domnívám, že si můžu dovolit to tvrdit.

Uskuteční se s příchodem nového vedení nějaké změny?

Vývoj jde neustále dál, takže změny určitě přijdou. I kdybych tady zůstal já, některé věci by bylo nutné korigovat. Předpokládám, že vize mého nástupce bude přínosná. Se změnami je potřeba počítat. Věřím tomu, že to budou věci ku prospěchu a souhlasím s nimi. V plánovaných záměrech má mou podporu.

Budou se v novém roce snižovat stavy zaměstnanců městské policie?

Počet strážníků, kterých je v současné době čtyřicet, je zcela standardní. Počet plně odpovídá potřebám a počtu obyvatel. Stavy se budou optimalizovat, na základě určitého vyhodnocení činností a finančních prostředků, které město uvolní na činnost složky.

Bude záležet také na vůli města, jakým způsobem společně s novým ředitelem promítnou jeho představy do praxe. Myslím si ale, že k žádnému radikálnímu snížení nemůže dojít, protože by se tím zásadně ohrozila funkčnost a činnost městské policie. Zásadní kroky to v tomto směru nebudou.

Čemu se hodláte věnovat do budoucna?

Nudit se rozhodně nebudu. Vzhledem k tomu, co jsem dělal, už určité nabídky mám. Doma u krbu budu trávit čas rád, bude to pro mě ale jen část relaxu. Zatím jsem to konkrétně neřešil, kde zakotvím a budu přínosem zatím s určitostí nemohu říct. Pracovat ale hodlám dál.