Psal se čtvrtek 5. září 2013, když na Svatý Hostýn mířilo nablýskané vozidlo s prezidentem Milošem Zemanem. Před vchodem do baziliky čekal na vzácnou návštěvu olomoucký arcibiskup Jan Graubner a společně s ním také několik hloučků lidí.

Po Zemanově příjezdu vešli lidé společně s ním dovnitř a obsadili lavice baziliky. Prezident usedl do první lavice, vedle něj pak tehdejší hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a společně si poslechli úvodní slovo arcibiskupa Jana Graubnera, který krátce pohovořil o historii baziliky. Hlavu státu tehdy překvapilo, že je Hostýn nejnavštěvovanějším poutním místem v kraji. Měl totiž za to, že navštěvovanější je Velehrad.

Ve svém krátkém projevu v bazilice Miloš Zeman neopomněl pochválit členy Matice Svatohostýnské za to, jak se o chrám starají. Prezident také vyjádřil překvapení nad tím, že má Matice na sedm tisíc členů.

Miloš Zeman při svých návštěvách Vysočiny
NÁZORY čtenářů: Miloš Zeman končí. Jako prezident Česka víc zklamal, než potěšil

„Znám občanská sdružení, která mají pouze tři členy, ale přesto pilně staví transparenty kolem dálnic a dělají spoustu další neužitečné práce,“ poznamenal stylem sobě vlastním. Uchvácen byl také z kopule baziliky.

„Hezčí jsem ještě neviděl, a to jsem byl třeba i v chrámu svatého Petra ve Vatikánu,“ nechal se slyšet.

Z Hostýna Miloš Zeman následně zamířil do Kroměříže, kde na něj čekalo téměř zaplněné Velké náměstí. Prezidenta ve městě uvítala tehdejší starostka Daniela Hebnarová. Krojovaní Hanáci mu nabídli domácí koláčky a bez velkého zdržování státník společně se starostkou a hejtmanem Stanislavem Mišákem nastoupil před početné publikum, které už dychtivě čekalo na okamžik, kdy prezidentu položí první otázky.

Pohřeb Jitky Novákové, dlouholeté starostky Popovic.
VIDEO: Bývalou starostku vyprovázelo na poslední cestě tisícihlavé procesí

V nich se odrážel především neutěšený pohled společnosti na politickou situaci v zemi. Zemanův program však neumožňoval nějakou hlubší debatu, takže svůj dotaz mohlo položit jen několik náhodně vybraných šťastlivců. Poté dostal prezident jako dárek knihy od krojovaných děvčat a zahrála mu dechová kapela Zdounečanka. Svou návštěvu zakončil svým podpisem do pamětní knihy města Kroměříže.

Další návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji: