Po dlouhých peripetiích s úřady, kdy nebylo jednoduché vyjednat místo ani termín stavby, se nakonec vše podařilo, a to i přesto, že zvonička stojí asi sto metrů od původního místa.

Zasvěcena je svatému Františkovi, proto ji také zdobí právě jeho podobizna.

Věří, že prostřednictvím zvonice se obohatí kulturní život ve Všetulích. A tak slavnostní žehnání, které se uskutečnilo v neděli 7. října, bylo velkolepé.

„Akt byl o to slavnostnější, že pozvání přijal a žehnání se ujal samotný olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který Všetuly navštívil jako první arcibiskup vůbec,“ podotýká mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Při oslavách samozřejmě nesměl chybět krojovaný průvod i folklorní vystoupení. Součástí ale bylo také tradiční svatofrantišské žehnání zvířatům.