Zdravotníci zahájili očkování proti nemoci covid-19 ve Zlínském kraji letos 4. ledna. K poslednímu únoru podali celkem přes třicet jedna tisíc dávek. Přes dvacet tisíc lidí dostalo první dávku, téměř jedenáct tisíc druhou. Do kraje bylo doručeno třicet devět tisíc vakcín.

Od poloviny února krom pěti očkovacích míst v nemocnicích kraje aplikuje vakcínu zatím sedmdesátka praktických lékařů. Lidské zdroje k očkování jsou, vázne však dodávka vakcín.

Dodávka vázne

Centrální zásobovací tým vakcínami usměrňuje hlavní koordinátor. Má přehled jaké vakcíny a kdy přijdou čtrnáct dní dopředu.

„Zatím chodí, jak mají, akorát že ne v takovém množství, kolik bychom byli schopní očkovat. To je jediný problém. Uvidíme, jak se státu podaří vakcína sehnat. To co k nám přijde, se daří vyočkovat, jsme jeden z nejlepších krajů v tomto směru,“ uvedl minulý týden hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Problémy s chybějící vakcínou potvrdila pro Deník náměstkyně pro zdravotnictví Zlínského kraje Olga Sehnalová.

„Průběh očkování se odvíjí od dodávek vakcín, kterých je zatím nedostatek. Úměrně k tomu se otevírají rezervace na očkovacích místech. Aktuálně nám dodávky vakcín umožňují očkovat celkem asi pět set lidí denně na všech pěti očkovacích místech. V případě dostatku vakcíny můžeme očkovat až pět tisíc lidí za den,“ vypočítala Sehnalová.

Vše se vyočkuje

Podle údajů z minulého týdne je Zlínský kraj mezi nejlepšími v kraji v poměru dodaných a vyočkovaných vakcín.

„Velmi dobře fungují nejen očkovací centra, ale panuje velká ochota ke spolupráci i mezi praktickými lékaři. Začali jsme s nimi komunikovat a aktivně je vtahovat do spoluvytváření krajské strategie očkování od samého počátku,“ dodala náměstkyně pro zdravotnictví.

O očkování projevilo zájem 260 z 290 praktických lékařů. Distribuci vakcín řídí předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. Zatím naočkovali lékaři v 70 ordinacích 1200 lidí. Do dalších sedmdesáti ordinací putovalo koncem minulého týdne 2000 dávek.

Každá ordinace, která chce očkovat, dostane od Zlínského kraje darem sto jehel a stříkaček.

„Očkujeme vakcínou Astra Zeneca seniory osmdesát plus. Požaduji vakcíny pro praktiky po krajském koordinátorovi očkování. Ten přidělí počet a sdělí, kdy vakcíny dorazí do kraje. Počet ordinací je týdně limitovaný z důvodu ochoty vozit vakcínu sanitkami a ochotou lékáren rozdělovat dávky,“ přiblížil Nečas.

Distribuce je náročná

Seznamy s počty lahviček předává lékárnám v nemocnicích a ty je předávají dále dispečinku sanitek. Dispečink před distribucí volá do ordinace a domlouvá se na termínu předání.

„Každé ordinaci, která má dostat vakcínu, zavolám, upozorním a odpovím na dotazy. Popsaný způsob distribuce vakcín do ordinací praktiků je provizorní, pro mne velmi časově náročný. Bude fungovat jen do té doby, než to bude dělat oficiální distributor,“ dodal předseda Sdružení praktických lékařů.

Podle státní strategie očkují zdravotníci ve Zlínském kraji fázi IA, tedy zdravotníky, klienty a zaměstnance pobytových sociálních služeb a seniory ve věku 80 a více let.

Vakcínu dostali už i mladší pacienti v domovech s pečovatelskou službou. V metodice MZ ČR je uvedené, že za předpokladu výskytu dalších onemocnění současně s covidem lze po naočkování 80+ naočkovat i mladší osoby v těchto zařízeních. Ve Zlínském kraji se tak podle úřadu očkuje plně v souladu s metodickým pokynem pro očkování vydaným Vládou ČR.

Do konce března

Původní předpoklad byl naočkovat fázi 1A do konce března. Podle náměstkyně pro zdravotnictví je tento termín reálný v závislosti na dodávkách vakcín.

V týdnu od 1. března se k očkování budou moci registrovat osoby starší 70 let. Registrace se spustí i pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance ve školství.

Epidemická situace ve Zlínském kraji je podle krajského úřadu nejlepší z celé republiky. Index rizika je 62, což odpovídá 3. stupni protiepidemického systému PES. V boji s epidemií výrazně pomáhá očkování, díky kterému ubylo nakažených zdravotníků.

Podle hejtmana Holiše chybí v provozu čtyř nemocnic aktuálně asi 350 zdravotníků, většinou ale s jinými diagnózami. V souvislosti s koronavirem je v izolaci asi jen pětina lidí z tohoto počtu.

Od dubna očekávají představitelé Zlínského kraje několikanásobný nárůst dodávek vakcín.

„Proto jsme požádali starosty obcí s rozšířenou působností o vytipování lokalit pro umístění nových očkovacích míst. Kapacitu bychom chtěli naplnit buď zdravotnickým personálem ze soukromé sféry, nebo z našich nemocnic. Vítáme každého zdravotníka, který by chtěl s očkováním pomoci,“ uzavřel hejtman Radim Holiš.

AKTUÁLNÍ ČÍSLA K 28. 2. 2021:

Celkový počet dodaných vakcín do Zlínského kraje: 39 090 dávek

Celkem podaných dávek ve Zlínském kraji: 31 167

1. dávku (k 26.2.) dostalo: 20 303 osob

2. dávku (k 26.2.) dostalo: 10 864 osob.

OČKOVACÍ CENTRA VE ZLÍNSKÉM KRAJI:

- Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – pavilon 20

- Uherskohradišťská nemocnice – budova P

- Kroměřížská nemocnice – budova C

- Vsetínská nemocnice – budova B

- Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí – blok A

POSTUP PŘI ZÁJMU O OČKOVÁNÍ

1. Je nutné se nejprve registrovat vyplněním formuláře na internetové adrese crc.uzis.cz.

2. Poté je nutná rezervace na adrese reservatic.com/ockovani, kde zarezervujete konkrétní datum a čas na zvoleném místě. Jakmile bude volný termín, sms zprávou přijde kód, který zadáte pro provedení rezervace