„Očkovací ambulance je v provozu každý pátek od 7 do 15 hodin, a to v budově D (bývalá ortoptika). K základnímu očkování a první posilující dávce je třeba se registrovat, na druhou posilující dávku (čtvrtá v pořadí) se prozatím registrace nevyžaduje a zájemci mohou přijít přímo do ambulance,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.

V první fázi je očkování určeno pro osoby starší 60 let, dále pak pro osoby od 18 do 59 let, které jsou zranitelné s ohledem na jejich zdravotní stav, a pro osoby od 12 do 17 let se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese), anebo jinak ohrožené rizikem závažného průběhu covid-19 dle rozhodnutí lékaře. Od první posilující dávky (třetí dávka v pořadí) přitom musí uplynout alespoň čtyři měsíce.