„Součástí rekonstrukce chodníků bylo i předláždění vjezdů k domům, čímž dostala náves úplně jiný vzhled,“ pochvaloval si starosta Skaštic Richard Novák. Ve zmíněné části totiž už byly dokončeny veškeré výkopové práce související s opravou kanalizační sítě, proto mohly být původní poškozené chodníky definitivně nahrazeny novými.

O bezpečnější cestu pro pěší se zastupitelé postarali i navzdory neúspěchu ve výběrovém řízení při žádání o finanční podporu.
„Snažili jsme se jako obec získat dotaci z programu Obnovy venkova. Zařadili jsme se do výběrového řízení společně s dalšími obcemi. Bohužel jsme neuspěli, takže jsme chodníky nakonec opravili z obecního rozpočtu,“ informovala místostarostka Svatava Pobořilová.

Částka, kterou zastupitelé investovali do obnovy veřejného prostranství, dosáhla výše devět set patnácti tisíc korun.
„Je v ní zahrnuta i dodatečná úprava, která spočívá v zatravnění ploch. Chtěli bychom je osázet ještě do konce vegetačního období. Pokud to počasí dovolí, rádi bychom v obci, tam kde jsou dokončeny chodníky, vysázeli i okrasné stromy,“ dodal starosta Novák.