Plán počítá mimo jiné s rekonstrukcí Kotojedské ulice v Kroměříži nebo s vystavěním silničního obchvatu v Bystřici pod Hostýnem.

Plány se týkají silnic, po kterých podle měření projedou více než tři miliony vozidel ročně.

„Mezi dalšími navrženými opatřeními jsou například směrová úprava a rozšíření silnice mezi Bílovicemi a Uherským Hradištěm, rekonstrukce nádražní ulice ve Vsetíně, Březnické ulice ve Zlíně, ale i akce většího charakteru, jako je výstavba silničních obchvatů Bystřice pod Hostýnem nebo místních částí Uherského Brodu Újezdce a Těšova,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, který zodpovídá za oblast dopravy.

Nyní závisí na kraji, nakolik se mu podaří převést navržená opatření do praxe a zda plán skutečně uleví od hluku lidem, kteří v rušných lokalitách bydlí.