Údaje včera zveřejnil Český statistický úřad. Počet obyvatel v kraji se v posledních letech snižuje, loni za tři čtvrtletí ubylo 511 obyvatel, za celý rok pak 585. Za devět měsíců se letos v kraji narodilo 4481 dětí, zemřelo 4557 lidí. Do regionu přišlo 2799 lidí, odstěhovalo se jich 3379.

V celé zemi naopak obyvatel za tři čtvrtletí přibylo o 18 584, v zemi žilo na konci září 10 572 427 obyvatel. Přirozeným přírůstkem přibylo 6004 obyvatel, stěhováním 12 580. Zlínský kraj je jedním ze sedmi v republice, kde se počet obyvatel snížil.

Nejvíce lidí ubylo v Moravskoslezském kraji, a to o 2462. Naopak nejvíce obyvatel přibylo v Praze, od ledna do září tam přibylo 9292 lidí.

Obyvatel ubylo za devět měsíců ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje, největší úbytek zaznamenali statistici na Vsetínsku, a to o 236 lidí.

Nejméně se počet obyvatel snížil na Zlínsku, o 111. Nejvíce lidí žije dlouhodobě na Zlínsku, na konci září jich tam bylo 191 719, nejméně obyvatel má Kroměřížsko, a to 106 143.

Migrace nejvíce ovlivnila Vsetínsko, kde tak ubylo 333 obyvatel, nejmenší rozdíl mezi odstěhovanými a přistěhovalými byl na Kroměřížsku, kde bylo přistěhovalých o 56 méně než lidí, kteří z okresu odešli.

Z ČR se do Zlínského kraje přistěhovalo 2306 lidí, ze zahraničí přišlo 493 lidí. Z kraje odešlo 2995 lidí do jiných částí republiky, do zahraničí odešlo 384 lidí.

Ze čtyř okresů Zlínského kraje se pouze na Vsetínsku narodilo více dětí, než bylo zemřelých, přirozený přírůstek tam činil 97 obyvatel. Největší rozdíl mezi narozenými a zemřelými byl na Kroměřížsku, kde zemřelo o 95 lidí více, než se narodilo dětí.

Nejvíc dětí se tradičně rodí na Zlínsku, letos jich za devět měsíců bylo 1473, v tomto okrese však bylo také nejvíce zemřelých, a to 1514.